14 okt Resursfördelning

Inför budgetdiskussion i barn- och utbildningsnämnden.

En av vårt lands största tillgångar är välutbildade människor. Kunskaper och bildning ger unga människor goda förutsättningar att själva äga makten över sina liv och sina livsval. Med välutbildade unga förbättras förutsättningarna för framsteg och utveckling inom forskning och näringsliv. Med en hög bildningsnivå stärks demokratiska synsätt och därmed samhällets demokratiska utveckling.

De prioriteringar och val som görs när en kommunal budget fastställs får betydelse för hur framgångsrik satsningen på utbildning blir. Det som också har betydelse för utbildningens resultat är synen på kunskap och bildning, synen på unga människors vilja och förmåga att själva ta ansvar, lärares kompetens och arbetstillfredsställelse och vilken vikt beslutsfattare, föräldrar, unga och människor i allmänhet tillmäter förskolan och skolan i samhället. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun disponerar nästan 1,4 miljarder kronor 2009. Budgeten är fastställd av kommunfullmäktige i juni och det ankommer på nämnderna att besluta om internbudget och mål/styrtal för verksamheten.

För socialdemokraterna i barn-och utbildningsnämnden är det grundläggande att:
- Det finns ett tydligt uppdrag för förskolan och skolan.
- Förskolan och skolan ska ge alla barn och unga goda förutsättningar att nå kunskapsmålen. Det innebär att resurser ska fördelas efter behov.
- Det är särskilt viktigt att i unga år lära sig läsa, skriva och räkna.
- Barn inte ska betygsättas.
- Barn och unga ska känna sig trygga i skolan.
- Barn och unga ska ha inflytande över sin skolgång.
- Barn och unga ses som personer som vill ta ansvar.
- Det finns välutbildad och engagerad personal i skolan.
- Det råder goda arbetsvillkor och ett gott arbetsklimat i förskolan och skolan, för såväl barn och unga som för vuxna.

Med dessa utgångspunkter ska också budgeterade resurser fördelas.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0