30 sept Nyliberalismens död

En timmes Aktuellt om finanskrisen. Nu måste väl alla ändå inse att den liberalism som härskat inom ekonomin måste kastas på historiens sophög. Till och med finansminister Borg talar om behovet av kontrollsystem som ska hindra den råa girigheten. Nyliberalerna på högerkanten, den råa girighetens apostlar, kunde väl ändå skämmas lite grann när de ser president Bush i frihetens och liberalismens rike på jorden vädja till kongressen om att staten måste gå in och ta ansvar när inte marknaden gör det.

30 sept Hotet mot gymnasieskolan

Idag har vi från S- gruppen i barn och- utbildningsnämnden lämnat ett förslag till nämnden om att kräva åtgärder av regeringen för att undvika en överkapacitet på gymnasieskolor i kommunen. Det som nu sker är att Skolverket godkänner det mesta vilket kan innebära att vi om några år har cirka 5500 gymansieplatser och bara lite mer än 3000 gymnasieelever i kommunen. Följden blir:
- Att kompetens splittras och tunnas ut.
- Kraftiga kostnadsökningar.
- Kapitalförstöring om skolor behöver läggas ner.

Kommunerna måste få inflytande över friskoleetableringar och Skolverket måste ta hänsyn till att antalet ungdomar i gymnasieåldern minskar kraftigt de närmaste åren. Vårt förslag ska behandlas i nämnden tisdag den 7 oktober.

29 sept Pengabekymmer

För de flesta av oss är det till nytta att det finns ett fungerande samhälle. Därför behövs ett starkt samhälle. Inte ett samhälle som förtrycker individer, men ett samhälle som kan hantera ansvarslösa aktörer på marknaden. De stora bankernas ansvarslöshet riskerar nu välfärden för människor över hela världen. Men sådan är också den tygellösa kvartalskapitalismen. Marknaden kan tjäna som en god dräng, men knappast herre. Den tar inget ansvar annat än för sina egna vinster.

Det är dags att sätta upp frågan om en ny ekonomisk världsordning på dagordningen igen. För mig som EU- anhängare är jag säker på att EU kan spela en viiktig roll för att driva en sådan fråga. Därför är det viktigt att vänstern med socialdemokratin i spetsen vinner val. Det är med vänstermajoriteter som vi kan använda den politiska kraften i EU till gagn för såväl Europas som hela världens befolkning.


28 sept Domus i Kristianstad

I lördagens Kristianstadsbladet sprider som vanligt den politiske redaktören Jonas Duveborn sina enkelspåriga teser, snarare dogmer, till alla som ids läsa det. Det lite lustiga med Duveborn är att han är förutsägbar intill sista punkten. Den här gången är det Domushuset som ska rivas därför att: "Det kan rimligen inte finnas något värde i att fysiskt bevara även hatade hus,.." Dit hör enligt Duveborn Domushuset. Hur vet han det? För min del har jag hört åtskilliga röster som vill att att Domushuset ska bevaras när Östra centrum byggs ut. Jag tycker det är utmärkt att Östra centrum förverkligas, men ser inget hinder i att bevara Domushuset. Domus tillhör stadens centrum likt många andra byggnader. Det är en mötesplats för många, både inomhus och utanför vid den stora entrén. Det är ett  landmärke i centrala Kristianstad, det är en del av stadens identitet. Det tillhör stadens moderna historia. När det gäller Duveborn är hans hat mot Domushuset så enkelt som att han hatar allt som kan associeras med socialdemokratin. Kooperationen är naturligtvis helt och hållet partipolitiskt obunden men för Duveborn är allt som är förknippat med folkrörelsesverige misstänkt socialdemokratiskt.

28 sept Sådan är kapitalismen

Den senaste tidens händelser i finansvärlden får mig att tänka på Blå tågets sångtext "Järven", som finns på albumet "Brustna hjärtans hotell". Skriven på 70- talet men känns lika aktuell som någonsin.

"Om nu från tallens allra högsta topp
plötsligt en järv på min axlar föll
och dessa svaga axlar faktiskt höll
så fanns det ändå inte skuggan av ett hopp
att kasta framför sig och lugnt beskåda

Om också denna usla järv var mätt
och redan slukat något harmlöst djur
det hjälpte ändå inte upp min tur
att käften redan smorts av blod och fett
nej valet måste stå mellan oss båda

Ty järven har en drift att döda
på samma vis som hos kapitalismen
ett omättligt vinstbehov behärskar mekanismen
så mättas inte djurets blodtörst blott
av jakten efter föda"


Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0