31 maj Läs Olle Svennings ledare i dagens Aftonbladet!

Olle Svenning, ledarskribent på Aftonbladet och mycket mer, skriver idag om den tilltagande högerextremismen i Europa. Han nämner där inte bara obskyra företeelser som Front national i Frankrike, Frihetspartiet i Österrike eller Vlams Beelang i Belgien. Alla tre med ett stort politiskt inflytande i respektive länder. Framför allt lyfter han fram de ledande politiska krafterna i Italien och Frankrike, Berlusconi och Sarkozy. De ligger snubblande nära ren rasism och flörtar öppet med invandrarfientliga element. Det är värt at lägga märke till att Sarkozy ställt in ett möte med Reinfeldt för att Carl Bildt uttalat sig för ett turkiskt medlemsskap i EU.

Med sådana svårt reaktionära och populistiska personer och deras partier finns det anledning att känna djup oro. Framför allt måste det leda till vänstern i Europa tar sig samman och förmår att formulera ett program som visar en annan väg än den inskränkta, nationalistiska och rasistiska galenskapens väg som sådana som Sarkozy och Berlusconi beträtt. Han beskriver dessa herrar som svårartat auktoritära och maktberusade.

Det är nu viktigare än det varit på många år, vi får gå tillbaka till 30- talet, att stärka demokrati och humanism. Idén om alla människors lika värde kan vi inte ta för given. I Italien betraktas romer som ohyra. Idag på radioprogrammet Kaliber, som förtjänstfullt avslöjat Sverigedemokraternas inre liv, upprepade en av deras kandidater till Europaparlamentet att de som kommer hit som flyktingar är primitiva och fulla av ohyra. Det är synsätt som inte borde vara förenliga med moderna och utvecklade samhällen.

Olle Svenning avslutar sin artikel med att det var för att bekämpa idéer om starka ledare och starka nationer som EU en gång bildades. Det leder mig till slutsatsen att det är av yttersta vikt att vänstern blir starkare i Europa. Vi kan inleda det redan nu på söndag genom att rösta på socialdemokraterna. Tillsammans med våra systerpartier i Europa är vi sannolikt den enda politiska kraften som har styrka nog att vända en mycket oroande utveckling.

Jo, det här med "Kurveknaekkeraftale". I kommunhuset i Köge har man slutit ett sådant avtal, innebärande att man ska knäcka den kurva för åtgången av energi som bara pekar uppåt, alltså ett "Kurveknaekkeraftale". Det kanske finns fler områden man borde sluta "Kurveknaekkeraftal" om. Jag kan tänka mig om arbetslösheten, men det tycks iallafall inte regeringen i Sverige vara inne på. Det behövs nog en annan politik för det, en politik som innebär att man ser samhället och det offentliga som en viktig aktör i ett modernt välfärdsland, och inte som något som katten släpat in.

30 maj Bli hänryckt - Rösta för ett socialistiskt och demokratiskt Europa!

Idag var det naturligtvis dags för "sossar på stan", så här en vecka före valet till Europaparlamentet. Fint väder och mycket folk på stan idag. Vi var väl ungefär 15 S- märkta som delade ut information och pratade med förbipasserande. Trevligt! Jag tycker det var enkelt idag och diskutera frågor om EU. Rätt många var intresserade och ville säga något, oftast i form av sympati.


Själv delade jag ut foldern med Hillevi Larsson. Jag tror att det varit bra för valrörelsen att lyfta fram personer som kandiderar mera än vad vi gjort tidigare. Jag tror det kan bidra till ett högre valdeltagande, som förhoppningsvis leder till ett bättre valresultat för oss. Det känns som att vi denna gång äntligen kommit förbi den förödande och destruktiva diskussion vi fastande i tidigare, om vår hållning till EU. Man kan vara både i grunden positiv till EU och samtidigt djupt kritisk till många företeelser inom EU, som jordbruksstödet, byråkratin, bristen på offentlighet och höga arvoden.


Min positiva grundinställning har jag skrivit om många gånger: EU ger oss en infrastruktur för demokratiskt beslutsfattande, vi behöver samarbeta politiskt över gränserna för att i någon mån klara att motverka marknadens avarter och klara till exempel miljöfrågorna och EU är ett fredsprojekt. Beträffande den infrastruktur som finns så gäller det att fylla den med ett innehåll. Det, är jag övertygad om, kan de socialdemokratiska partierna i Europa göra tillsammans. Alternativet är att lägga sig och dö. Det är för mig inget lockande alternativ.


Nio ledamöter i SSU Skånes styrelse skriver i veckans nummer av efterarbetet att de inte vill delta i EU- farsen. Deras utgångspunkt är att EU är marknadens projekt som inte, säger inte, går att påverka och förändra. Deras resonemang är tyvärr väldigt historiskt okunnigt. Det finns goda exempel på att folkliga rörelser kan påverka och förändra. Ett viktigt exempel är vårt partis historia där arbetarrörelsens pionjärer byggde upp en rörelse som förändrade ett land från ett fattigt, odemokratiskt, U- land till en ganska så utvecklad demokratisk välfärdsnation. Ändå så går det inte att jämföra med EU. EU består av demokratiska stater som beslutat om ett gemensamt beslutsfattande som är väl förenligt med demokrati. Det vi ska göra är att påverka och förändra i socialistisk och demokratisk riktning, till gagn för människor i hela Europa. Jag har svårt att förstå den mycket defensiva hållning som SSU:arna redovisar.


Ett av den socialistiska reformismens allra starkaste kännetecken är de stegvisa förändringarna. Sådana blir oftast mer hållbara än de som kommer till genom snabba beslut. Det stegvisa hinner med förankring, det gör inte de snabba besluten. Det stegvisa, ibland lite långsamma, kännetecknar bättre en levande folkrörelse än andra mer elitistiska grupper med mindre tålamod och parollen "Allt nu" som första och enda punkten på dagordningen.


Kryssa Hillevi den 7 juni!


29 maj Varsel

Idag har barn- och utbildningsförvaltningen lagt ett varsel på 83 personer i förskolan och skolan. Jag fick ett telefonbesked om det i morse på tåg på väg till Köge. Tempot har nu höjts avsevärt bara de senaste dagarna när det gäller den befarade övertaligheten i förvaltningen. Den borgerliga majoriteten låter nu förvaltningen hantera den här frågan utan några politiska beslut.


Hanteringen av detta just nu tycker jag är fel. Enligt regelboken ska det vara så att om en övertalighet inte kan lösas i en förvaltning ska frågan lyftas till kommunnivån. I vårt fall personalkontor och personalutskott. Där ska det prövas om det finns andra möjligheter till lösningar inom kommunens ram. Det kanske kan finnas lösningar för enskilda personer i någon annan verksamhet. Man bör se på möjligheten till garantipensioner för de som närmar sig pensionsåldern. Det kanske finns de som vill avsluta sitt yrkesliv något eller några år innan den egentliga pensionsåldern infinner sig.


Från vår sida ser vi besparingarna 2009 som engångsåtgärder för att det innevarande besvärliga året. Vi föreslår en skattehöjning med 50 öre 2010. Med en sådan åtgärd gör vi tre saker. För det första anstränger vi oss för att klara jobben för de som annars kastas ut i arbetslöshet, med den oro och otrygghet det innebär. För det andra håller vi uppe sysselsättningen totalt vilket bidrar till att mildra krisens verkningar totalt. Och för det tredje, och viktigaste, vi anstränger oss för att behålla kompetent personal i förskolan och skolan.


Det borgerliga styret gör ingenting. Man ser på utan att anstränga sig det minsta för att säkra arbeten eller mildra krisens verkningar. Det som sker på riksplanet, den totala passiviteten och likgiltigheten inför denna förödande kris, går nu igen i Kristianstad också. Ingenting görs! Jag måste säga att jag är förvånad.


Jag var som sagt på tåget på väg till Köge när jag blev informerad om detta varsel idag. Jag var med Agenda 21- gruppen på studiebesök i Köge och har bland annat besökt "Det grönne huset". En plats för bland annat energirådgivning och med ett trevligt fik och där vi fick frokost. Agenda 21- gruppen var sammansatt på ett helt annat sätt än här. Det var cirka 25 personer varav ett mycket stort inslag av representation från föreningslivet. Jag fick uppfattningen att man på det sättet når ut bättre  och får en bättre förankring bland kommuninvånarna än vad vi kanske gör.


Jag har lärt mig ett nytt ord och det kan jag faktiskt utlysa en liten minitävling om. Vad betyder således ordet "Kurveknaekkeraftale"? Ja, svar på det den som vet.


28 maj Dans

Det har blivit mycket kultur den här veckan, idag och ikväll har jag sett två föreställningar. Först en dansföreställning med elever från Gustav Hellströmskolan, som håller på att utveckla  en dansprofil. Det finns en särskild dansklass där men fler än de var med på föreställningen. En verkligen fin föreställning med fantastiskt duktiga och charmerande barn. Det var glädje och man önskar ju som vuxen och dessutom skolpolitiker att dessa barn och alla andra ska få reella möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor. Kultur borde vara ett generellt mycket större inslag i all utbildning. Det vidgar sinnena och jag är övertygad om att det också främjar inlärning rent allmännt.

Senare ikväll var det dags för nästa föreställning, nu en komedi uppförd av Koncensus (en studieinriktad verksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar teatergrupp Tellus. Mycket rolig föreställning som utspelar sig på en läkarmottagning. Ytterligare ett bevis på att kultur kan utövas av alla, som i detta fall av skådespelare med omfattande fysiska funktionsnedsättningar.

Tidigare idag har det varit besök i två skolområden och träffar med skolchefer och rektorer. Vi hade en intressant diskussion med gymnasieskolans rektorer om hur vi kan arbeta för att stärka och tydliggöra den kommunala gymnasieskolan i en miljö där antalet ungdomar i gymnasieåldern minskar md 25 % de närmaste åren, där vi har fler friskolor, där vi har fritt sök i Skåne och där vi kommer att få en ny gymnasieskola med enm tydligare uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program. Jag hörde rektorn för bygg- och fordonsprogrammen säga igen att ugdomarna som går där vill ha sin allmänna behörighet till högskola. Ett gott argument mot Björklunds förslag om att sänka kraven på yrkesprogrammen.  

27 maj Moulin Rouge

Den typen av demokrati vi utövar nu, en modell som bygger på partier och parlamentarism, tror jag är den bästa hittills i historien, när det gäller fundamentet i utövandet av makt och gemensamt beslutsfattande i ett samhälle. Till det måste knytas yttrande- och tryckfrihet, en välfungerande offentlighetsprincip, goda och lika förutsättningar till utbildning för alla, fred och trygghet, ett starkt civilt samhälle (t ex ett rikt föreningsliv som bygger på människors ideella engagemang) samt en ambition att motverka stora skillnader (bekämpa klasskillnader om man vill uttrycka det så) i ett samhälle.

Fungerar alltr detta som en helhet tror jag att man kan säga att det råder demokrati. Styrelseskicket har vi. De övriga förutsättningarna finns i grunden men kan vara olika fungerande från tid till annan. Politiker, som bärare och utövare av styrelseskicket, har sin del av ansvaret för att det ska bli en fungerande helhet. Men ansvaret ligger också hos alla dem som vill ha  en så väl fungerande demokrati som möjligt.

Fel och brister i det som sker i politiskt beslutsfattande beslutsfattande är enkelt att hitta. Men det är enkelt därför att det är hyfsat välfungerande eftersom det också är hyfsat transparant. Den transparansen har att göra med om helheten i den demokratiska strukturen fungerar. Man kan till och med säga: Ju fler föreningar desto bättre för transparansen. Ju bättre utbildning på lika villkor desto bättre för transparansen. Ju fler idémässigt buren media desto bättre för transparansen och så vidare.
 
Med detta sagt tycker jag att det är bra att till exempel kommunpolitiker som är valda att ansvara för en verksamhet har goda möjligheter att följa den verksamheten på nära håll. Politikern representerar i sitt uppdrag medborgarana i en kommun och har att å deras vägnar se till så att det man beslutat att ta ett gemensamt ansvar för blir utfört så bra som möjligt.

Jag tycker det är bra att EU finns som en struktur för demokratiskt beslutsfattande. Strukturen finns men transparansen kan definitivt bli bättre. Det behövs mer öppenhet och bättre insynmöjligheter. Arvodena inom EU är också för höga. Men sådant går att förändra om man som jag tror på politikens möjligheter att påverka och förändra världen. Jag tror att det vore ett sämre alternativ att stå utanför eftersom det många sätt finns ett väldigt tätt samband mellan Europas länder och som gör oss beroende av varandra.

Men hundraprocentigt säker på allt detta kan jag naturligtvis inte vara. Det vet man aldrig förrän efteråt och då är det ju inte ens säkert att man får vara med och uppleva det.  Man ska alltid vara kritisk mot sina egna ståndpunkter, speciellt mot dem man är mest övertygad om.

Så det här, TP, får bli min reflektion kring de synpunkter du lämnade på mitt blogginlägg den 25 maj.

Ikväll har jag sett en uppsättning av Moulin Rouge, uppförd av den kommunala musikskolan. Mycket fin föreställning som kan rekommenderas för den som har möjlighet att se den. Det är väldigt roligt att se dessa frimodiga ungdomar på scenen. Sådant blir man enbart glad av.


26 maj Särintresse?

På ledarsidan i dagens K- blad förfasar man sig av "särintresset" LO. I vanlig ordning betraktas det som ett särintresse att värna vettiga arbetsvillkor, kollektivavtal med mera. Samtidigt anses tydligen regeringens globaliseringsråd stå för någon slags objektivitet i frågan. Det samma anses antagligen gälla även när näringslivets organisationer som Timbro och andra uttalar sig i olika frågor.

För min del kan jag inte tycka att ekonomi är mer vetenskap än teologi. Det finns en räcka värderande åsikter, men några absoluta sanningar tror jag inte man ska anklaga ekomomer att besitta.

När K-bladet och näringslivet pratar om särintressen är de alltså precis lika mycket särintressen själva. Vad det handlar om är ideologiska ställningstaganden, inget annat. Själv känner jag mig ganska hemma i den socialdemokratiska pragmatiska traditionen, där samhället spelar en stor roll och där marknaden behövs, men måste regleras. Det är väl uppenbart med den kris som pågår just nu. Marknaden tar aldrig ansvar annat än för sina vinster, något annat ska man inte förvänta sig, och därför behövs det starka samhället. Det kommer aldrig högerskribenter som skriver ledare i K- baldet att förstå.

Ikväll blir det bio. Det återstår att se om Änglar och demoner är lika spännande som Da Vincikoden.

25 maj Skolbesök, bland annat

Ny arbetsvecka efter en synnerligen behaglig långhelg. Förmiddagsarbete på omsorgsförvaltningen. Lunch på Hessle och besök på Degebergaskolan i eftermiddag. Det är alltid trevligt att besöka skolor. Ett samtal med rektor, några ord med lärare och elever i hastiga möten i klassrummen ger ändå mig en bild av en skola. Inte så jag kan dra några mer långtgående slutsatser naturligtvis, därtill är två timmars besök på en skola allt för kort. Men för mig känns det ändå väldigt bra med de här mötena med lite resonemang om skolan och dess förutsättningar, om värdegrundsarbete, om arbetet med bedömningar och individuella utvecklingsplaner och en hel del annat. Sammantaget bättrar det på mina kunskaper om skolan.

Om en stund är det dags för gruppmöte med S- gruppen i BUN, inför nästa BUN- sammanträde den 2 juni. Ett tiotal ärenden finns att behandla bland annat om sponsring (mycket stränga villkor), en motion om kommunalt vårdnadsbidrag (föreslås avslås av förvaltningen vilket även majoriteten tycker), en rapport om personalkostnader per omsorgstimme i förskolan och en uppföljning av kostorganisationen. Inga mer dramatiska ärenden är det att behandla. När Kd kommer att yrka bifall till sin motion om vårdnadsbidrag kommer vi naturligtvis att yrka avslag.

Europaparlamentsvalet närmar sig nu. Jag påminner så många jag kan om att rösta. Opinionssiffrorna ser inte allt för risiga ut för S, men borde vara ännu bättre. Men det viktigaste av allt är ändå ett högt valdeltagande eftersom det troligen försämrar läget för sverigedemokraterna. Det finns en otäck högerextremism i Europa (se dagens ledare av Helle Klein i Aftonbladet) och till den vore det bra om inte Sverige bidrog.

Det europeiska socialdemokratiska partiet har ett bra program. Med socialdemokratiska partier vid makten kan förutsättningarna för ett socialt Europa förbättras väsentligt. Därmed förbättras också förutsättningarna att bekämpa intolerans och rasism som riskerar att annars växa när klassklyftorna och arbetslösheten brer ut sig.

För min del blir som jag sagt tidigare: Jag kryssar Hillevi.


24 maj Europa

På väg hem sen eftermiddag var det ett program på P1 om nyhetsrapporteringen om EU. Svenska media har dåligt med korrespondenter där. Bäst är tydligen Sveriges Television med två. Med i radioprogrammet var bland annat Erika Bjerström, en av de två SVT- korrespondenterna. Hon argumenterade för en kraftigt utökad bevakning och nämnde att det till exempel borde vara tio korrespondenter från SVT i Bryssel.

EU och Europa är viktigt för oss och jag håller helt och hållet med Erika Bjerström om att nyhetsrapporteringen från Europa borde öka. Inte bara nyheter förresten, även mer europeisk kultur borde det ges utrymme för. Ett ställningstagande som detta har inte nödvändigtvis med att göra om man är positiv till EU eller inte. Det har att göra med att det är bra med kunskaper om det som händer i våra grannländer i Europa. Särskilt bra är det naturligtvis att få en inblick i och förståelse för hur det resoneras i folkdjupen i de länder vi är med i samma union som.

Allt som leder till ökad förståelse, mer kunskaper och mer kontakter stärker det Europa som vill en fredlig väg mot framtiden. Och i den frågan har vi vanliga människor i Europas länder ett stort gemensamt intresse.

Sen räcker inte det. EU ska fyllas med ett politiskt innehåll också. Erika Bjerström nämnde i radioprogrammet att det i EU nu bara finns två länder med socialdemokratiska regeringar. I övriga är det center- högerregeringar. Risken eller möjligheten, eller hur man nu ser det, finns att den här tendensen förstärks efter valet den 7 juni. Om så blir fallet gynnar det inte strejkrätt och kollektivavtal direkt.

Man må gilla eller ogilla EU som företeelse, men EU finns som ett historiskt faktum. Om Sverige är med eller inte spelar inte särskilt stor roll, beroendet finns där iallafall, eftersom vi är mycket beroende ekonomiskt av Europas länder.

Min slutsats är, och har varit sen början av 90- talet, att det är mycket bättre att vara med än att stå utanför. Medlemsskapet ger möjligheter att påverka på ett annat sätt. Det europeiska socialdemokratiska partiet (ESP) har ett bra program: Människan före marknaden : Europa behöver en ny färdriktning. Det lyfter frågor som är viktiga för det stora flertalet människor till Europanivån. Frågor vi behöver samarbeta om för att vi ska få trygga, hållbara och rättvisa länder i Europa. Kapitalet är gränslöst då måste också politiken bli det. EU är ett sätt att verka över gränserna.

Jag blev politiskt aktiv, och är det fortfarande, för att jag tror på politikens möjligheter att påverka och förändra världen. Om svaret är att det inte vore möjligt undrar jag vem det i så fall är som av naturen ska vara utsedd att ha hela makten. För det är ju altid någon eller några som ändå till sist bestämmer.

Så därmed, jag slutar där jag började, är min uppfattning att europabevakningen i svenska media måste öka. SVT ska göra som Erika Bjerström säger, placera tio korrespondenter som EU- bevakare.

23 maj Kentska tärnor

Nu har den Kentska tärnan kommit tillbaka igen. Jag har spanat några veckor men idag så är de äntligen på plats. Nu är jag inte någon större ornitolog och jag skulle inte ha vetat att det var Kentska tärnor jag såg om inte en bekant hade berättat det för några år sedan.


Men nu när jag vet det så vet jag att det är säkert tecken på att sommaren är i antågande. Idag var det gått om dem längs havsstranden. De flyger på sådär fyra- fem meters höjd, snabbt, lite knixigt med tvära girar, plötsliga stopp i luften och sen störtdykande lodrät ner i vattnet. De är oerhört eleganta i sin flykt och dyken är riktigt vackra där de liksom tvärstoppar i luften, vänder hela kroppen neråt och under störtdykningen korrigerar med vingarna innan de slår i vattnet.


De har ett karaktäristiskt läte, en lite gäll och sprucken stämma. Nu hör man ett och annat skri, men jag tycker de blir betydligt mer "pratsamma" när de flyger med ungar. Av fågelboken framkommer också att ungfåglar ofta tigger i flykten, så de "samtalen" mellan barn och föräldrar får jag nog vänta på någon månad.


Att se de Kentska tärnorna är njutbart.


Mindre njutbara är krönikören Sandberg krönikor i K- bladet. Idag är han tillbaka igen, full av sitt uppenbara hat mot socialdemokratin. Jag orkar inte fördjupa mig i detta ämne idag, jag konstaterar bara att han tycks hysa uppfattningen att Mona Sahlin skyller regeringen för den internationella ekonomiska krisen. Så är givetvis inte fallet, det har Mona Sahlin aldrig påstått. Däremot hävdar hon bestämt att den svenska regeringen har ett ansvar för vad som en regering kan åstadkomma i Sverige för att mildra krisens verkningar. Och det är väl knappast samma sak.


I en jämförelse mellan en Kentsk tärna och krönikören Sandberg föredrar jag tveklöst den Kentska tärnans elegans framför Sandbergs mer rigida rörelsemönster.


22 maj Apropå den kristna högtiden igår

Igår var det Kristi himmelsfärdsdag, tillika Folknykterhetens dag, men de båda företeelserna hänger väl knappast ihop.


När det gäller det kristna innehållet i dagen påminner det mig om en liten berättelse som Amos Oz berättar i sin lilla skrift "Hur man botar en fanatiker", tidigare åberopad i denna blogg. Amos Oz, israelisk författare, uppvuxen och präglad av mötena mellan de tre religionerna med samma gud, bedriver en hängiven kamp mot all fanatism. (Dock måste man påminna sig om att kampen mot fanatism inte får övergå i en fanatisk kamp mot fanatism)


Nåväl, striden mellan de tre religionerna med samma gud; kristendomen, islam och judendomen, har inte varit särskilt mycket till nytta för mänskligheten och man kan ju undra vad denne gud tänker sig om den här striden.


Och om detta berättar Amos Oz följande:


"Jag minns en gammal berättelse där en person, i Jerusalem förstås, var annars, sitter på ett litet utecafé och där inleder ett samtal med en gammal människa bredvid. Och det visar sig att den gamle är Gud själv. Ja, personen tror först inte på det, men efter vissa tecken blir han övertygad om att han sitter mitt emot Gud. Och han har en fråga att ställa till Gud, givetvis en mycket angelägen fråga. Han säger: - Käre Gud, var nu snäll att tala en gång för alla om vem som har den rätta tron. De romerska katolikerna eller protestanterna eller kanske judarna, eller är det muslimerna? - Vem har egentligen den rätta tron? Och i den här berättelsen svarar Gud: - Om jag ska säga som det är, min son, så är jag inte religiös. Jag har aldrig varit religiös, jag är inte ens intresserad av religion."  


Så skulle jag kunna tänka mig en gud. De skrivna orden, riterna, reglerna är mänskliga påfund och inget annat.


Har lyssnat en del på Taube den sista tiden, men nu efter att en femtonbästalista är sammanställd, finns det naturligtvis plats för annat också. Jag köpte (fildelade inte) Maia Hirasawas nya skiva. Den är riktigt bra. Jag lyssnar och njuter.


21 maj Och den bästa Taubevisan är....

....Så länge skutan kan gå.


I min lilla tävling om Taubevisornas tio i topp har nu juryn, det vill säga jag, sammanträtt. Ur denna visskatt finns sannerligen mycket att välja och valet är naturligtvis inte enkelt. Men kanske ändå? Taubes visor handlar om sommar, äventyr, kärlek och längtan. Men framför allt handlar det ändå om livet, detta förgängliga, korta, som vi försöker leva så gott vi kan.


Juryns motivering för att Så länge skutan kan gå, ska inta förstaplatsen på denna lista lyder sålunda:


"Evert Taubes visor handlar om livet. Det liv vi alla som trampar här försöker leva så gott vi kan. Vi vill leva det enkla livet, det kärleksfulla livet, livet med våra nära och livet som tillåter oss att drömma och längta. Samtidigt som vi gör det är vemodet nära, kanske är det en del av den folksjäl som vi ibland brukar kalla svensk. Vi längtar, drömmer och lever men vet ändå att det en dag är över. Sorgen över det förgängliga - dagar, veckor, månader och år - livet som snabbt rinner förbi är en del av oss, vi bär det med oss genom årets växlingar med höst, vinter, vår och sommar. För den kommer ju till sist, sommaren som vi längtat efter, och ljuset. Någonstans där övervinner vi ändå vemodet. Sommaren och ljuset. Då lever vi! Vi kan med Taube säga: Det är en rasande tur att du lever min vän!"


Taubevisorna på listan innehåller alla de här ingredienserna om kärlek, sommar och längtan.
Hela listan ser ut som följer:


•1.       Så länge skutan kan gå                                                    Livet

•2.       Så skimrande var aldrig havet                                         Innerligheten

•3.       Den glade bagarn i San Remo                                       Det enkla

•4.       Dansen på Sunnanö                                                         Sommarnattslängtan

•5.       Inbjudan till Bohuslän                                                       Sommaridyllen

•6.       Eldarevalsen                                                                       Glöden

•7.       Briggen Blue Bird av Hull                                                 Tragedin

•8.       Brevet från lillan                                                                  Saknaden

•9.       Calle Schewens vals                                                         Triumfen

•10.   Änglamark                                                                              Naturen

•11.   Fritiof i Arkadien                                                                    Friheten

•12.   Sjösalavals                                                                            Glädjen

•13.   Fritiof och Carmencita                                                         Äventyret

•14.   Min älskling                                                                            Kärleken

•15.   Möte i monsunen                                                                  Sagan


Det blev ingen tiobästalista, det blev en femtonbästa lista.


Jag tackar för inkomna bidrag till denna tävling. Vinnaren, signaturen "Maria" kommer att underrättas via e- post.


Och vem vet, det kanske blir någon ny topplistetävling framåt sommaren.


20 maj Debatt mm

Idag har Lise- Lotte Welander, KD, kommenterat mitt debattinlägg om att friskolor blir dyrt. Hon påstår att jag skrivit att friskolorna har dålig kvalitet, vilket jag ingalunda sagt något om. Detta blev det naturligtvis nödvändigt att replikera på, så jag har skickat in en kort replik till K- bladet. Kvaliteten i friskolorna är väl förmodligen lika bra som i de kommunala.

Ett nytt förslag från minister Björklund är att införa antagningsprover till elitklasser. Sorteringstänkandet fortsätter. Det är klart att alla barn och unga ska få möjligheter att ta tillvara och utveckla sina förmågor om det sen är i matte, idrott eller musik. Det kan vi säkert bli bättre på. Jag skulle gärna se fler profilskolor, varför inte skolor med naturvetenskaplig inriktning eller med inriktning på språk. Men jag tror inte det blir bättre och vassare för att man inför antagningsprov.

Jag inväntar nu besök av en ung man som vill intervjua mig om skolfrågor till något skolarbete och, senare i eftermiddag, en grupp skolungdomar från Nosabyskolan som i ett skolarbete i form av en debatt ska företräda socialdemokraterna. Jag har fått några frågor mailade till mig och en av dem lyder: "Har jämlikhetsdebatten gått för långt?".  Vid närnare eftertanke en mycket allvarlig fråga som jag ska försöka formulera ett resonemang om på förhoppningsvis ett klokt sätt.

Jämlikhet - jämställdhet handlar ju i grunden om att människor ska ha samma förutsättningar att utveckla ett rikt liv, oberoende av bakgrund, kön, etnicitet, religion mm. Idag lever vi inte i ett samhälle där vi kan påstå att dessa lika förutsättningar finns. Därmed kan jag knappast säga att debatten om jämlikhet har gått för långt. Det ska bli intressant att höra ungdomarna utveckla själva frågan.

Arbetsdagen avslutas med kommunstyrelsemöte, ett möte med många punkter på dagordningen bland annat om budget 2010, som känns lite trist att ha en sådan här kväll. Efter det blir det dock ledigt några dagar.

19 maj Intressant dag om kommuner, kris och Kristianstad

Jag har idag lyssnat på Gunnar Wetterberg. han är nu samhällspolitisk chef på SACO, men har ett förflutet bland annat som tjänsteman i finansdepartementet och Kommunförbundet: Han är även författare, bland annat av ett verk om Axel Oxenstierna.

Ämnet för dagen var i huvudsak kommunerna. Inledningen var dock en intressant lite berättelse med Kristianstadskoppling. På 1700- talets början levde här några år en polsk före detta kung med sin familj. Barnen var små och lärde sig under de år de bodde här en utmärkt svenska (Kristianstadsdialekt). Det blev senare flytt till något litet minifurstendöme i Tysland där den före detta kungen fick regera. Ytterligare några år senare valdes en dotter, Maria, ut till drottning i Frankrike. Tronföljden där befann sig i ett riskabelt skick och den unge pojkkungen där hade dessutom varit svårt sjuk. Han behövde omedelbart en hustru så att barnavlandet kunde komma igång. Så blev det också när Maria kom dit. Barnproduktionen kunde genast starta eftersom hon var några år äldre än sin kung. När det svenske sändebundet kom och presenterade sig möttes han av en drottning som talade flytande svenska, om än lite grov. Svenskan hade hon nämligen i huvudsak lärt sig av pigor.

Därefter blev det en överblick över krisen. Ser man bakåt, på andra kriser, och drar slutsatser hur det brukar vara så har vi troligen inte nått botten än. När varslen övergår i uppsägningar i sommar och höst kan det komma nya varsel, När arbetslösheten ökar blir det en påtagligt ökad försiktighet när det gäller konsumtionen, som i sin tur ytterligare drar ner ekonomin. En kriscykel varar på det här sättet ett antal år och jämförelsen med bibelns ord om sju goda och sju svåra år är kanske inte så dum ändå. Investeringar är klokt att genomföra nu, särskilt i bostäder. Fler bostäder för äldre kommer att behövas till 40- talisterna och fler bostäder för de stora ungdomskullarna födda run 1990 kommer också att behövas de närmaste åren.

Slutligen fick vi en beskrivning över kommunernas historia och roll nu. Kommunernas historia kan härledas till 1571 när socknarna fick ta över rollen som kyrkorna tidigare haft, att ta hand om fattiga och sjuka. Detta är ganska unikt för de nordiska länderna, med ett kommunalt självstyre, som alltså har sina rötter i 1500- talet. De flesta andra europeiska länder har en betydligt starkare statsmakt.

Wetterbergs tydligaste och viktigaste budskap uppfattade jag nog är att kommunerna måste höja sin produktivitet och se vad som är möjligt att lägga utanför det skattefinansierade. Skälet för det här är att vi inte kommer att ha råd med det vi har råd med idag. Färre ska arbeta ihop till pensionen till allt fler.

Det här är ett tufft budskap för en socialdemokrat. Jag tror säkert att vi kan höja skatten en del men det kommer ändå inte att räcka till. Lite kan vi förbättra förutsättningarna. Vi måste se till att alla som kan arbeta också ges möjligheter att göra det. Korta sjukskrivningar, minska antalet förtidspensioner och höjd pensionsålder var några åtgärder som nämndes idag.

Nu är det snart dags för en 10- bästalista med Taubelåtar. Två förslag kom igår, ett av dem var "Så länge skutan kan gå". En av mina absoluta favoriter så den kommer att ligga bra till hos juryn, skulle jag tippa.

18 maj Aftonskoledags

Ikväll är det dags för ett nytt möte med vår facklig- politiska aftonskola. Den här gången med temat regionpolitik. Henrik Fritzon, som sitter regionsstyrelsen och är andre vice ordförande i trafiknämnden kommer och ska inleda.

Regionpolitiken innehåller för medborgarna synnerligen viktiga områden som sjukvård, tandvård, kultur, trafik, miljö och regionala utvecklingsfrågor. Den största delen är naturligtvis sjukvård. Region Skåne kostar på ett år 25 miljarder kronor och har cirka 32 000 anställda. Jag tänker mig att det är lätt att bli "fartblind" inför en sådan siffra och det är lätt att tänka att en miljon hit eller dit inte spelar någon roll. Jag kunde få den känslan när det visade sig att man köpt konsulttjänster av McKinsey för miljontals kronor utan upphandling.

Verksamheten är oerhört omfattande med 10 sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, bussar och tåg, stöd till kultur och mycket mer. Men desto viktigare ändå att upprätthålla en god hushållning med resurserna.

Den generella väldfärden måste få kosta. Den är överlägsen ett system med privata försäkringar, som inte blir billigare heller. Men för att hålla en hög trovärdighet och tillit till den generella, gemensamt finansierade, välfärden måste det framstå som alldeles självklart att pengarna används förnuftigt.
 
" Varje felaktigt använd skattekrona är stöld från den fattige" lyder en klok devis som jag har hört tillskrivs Gustav Möller. De orden är hållbara idag också. Det är det som är vårt ansvar, vi som är förtroendevalda och som förvaltar skattemedel och beslutar om hur de ska omvandlas till välfärdstjänster.

Med 25 miljarder kronor att hantera bör man påminna sig om det här emmelanåt. Och för övrigt i alla situationer där vi fattar beslut som tar skattemedel i anspråk, små som stora belopp.

17 maj Söndagkväll

Slötittade på melodifestivalen och eftersom jag tycker det är både plikt och rättighet att rösta så ringde jag naturligtvis och röstade. Min röst föll denna gång på Albanien. Jag tyckte det var en hyfsad låt och samtidigt tycker jag att ett land som Albanien skulle behöva den positiva uppmärksamhet som ett arrangerande av melodifestivalen skulle innebära.

Det skulle för övrigt vara intressant att göra en melodifestival med bara Taubelåtar. Nu planerar jag ingen sådan festival, men vill påminna om min 10- bästa lista med Taubelåtar. Jag behöver fler förslag och, som sagt, den som jag tycker har de bästa förslagen vinner.

Jag har just tittat på partiledardebatten. Jag vet inte om jag är för trött just nu, men jag tycker att själva debatten blev rätt tröttsam. Den här blockvisa uppdelningen är naturligtvis logisk som det är just nu, men jag fär en känsla av at den också hämmar debatten. Det blir rätt slätstruket. Alla är rädda för att det egna blocket ska verka oenigt i sakfrågorna. Min uppfattning är att det är nu de ideologiska skillnaderna måste fördjupas. När kilmat frågan debatterades ikväll handlade det mest om vem som har den högsta ambitionsnivån. Från vänstersidan får det inte bara handla om skrämsel för vad miljöhotet innebär, det måste också handla om hur vi bygger ett långsiktigt hållbart samhälle i ett sammanhang som också väver in hälsa, demokrati, kultur etc. Kort sagt; vi behöver ett långsiktigt hållbart samhälle för att livsbetingelserna för allt levande här på Jorden ska bli så bra som möjligt. 

16 maj Mod

Jag lyssnade på "Spanarna" i förmiddags. En av dessa spanare, Göran Everdahl, pratade om medie- och debattklimat där alla frågor alltid tenderar att målas i svart eller vitt. Det får inte finnas några mellanlägen, det mesta skruvas till ett tonläge som egentligen omöjliggör konstruktiva diskussioner. Spanaren Everdahl befarar att detta kommer att bli värre innan det blir bättre.


När jag hörde detta kom jag att tänka på författaren Amos Oz ord om att kompromissa, som står att finna i hans lilla skrift "Hur man botar en fanatiker":


"I min värld är kompromiss synonymt med ordet liv. Och där det finns liv finns det kompromisser. Motsatsen till kompromiss är inte integritet, inte idealism, inte målmedvetenhat eller hängivenhet. Motsatsen till kompromiss är fanatism och död."


I kompromissen söker man sig fram till lösningar av problem. Det finns sådant man inte kan och får kompromissa om. Alla människors lika värde får man inte kompromissa om. En mycket god, och mycket klok, vän till mig har som tjänsteman i socialtjänsten i Älmhults kommun reagerat på att en politiker, ledsamt nog S- märkt, till en klient med utländsk bakgrund sagt: "Ta en banan bara du inte börjar klättra i träd". Min gode vän har reagerat skriftligen på detta till kommunledningen. Om detta står att läsa i dagens Smålandsposten.  


Jag tycker att det visar på ett stort mått av mod och civilkurage.  


15 maj Var blev ni av ljuva drömmar?

Fredagkväll och jag lyssnar på en CD- samling med Monica Zetterlund. Och där kommer den; "Var blev ni av ljuva drömmar?", den svenska texten av Hasse och Tage om de drömmar som inte blev av. Frågan är i högsta grad aktuell idag också. Vad gör vi med alla drömmar som människor bär på? Kan vi åstadkomma ett samhälle, en värld, som förmår att uppfylla drömmar om en vettig tillvaro, drömmar om fred och frihet och drömmar om att få utbilda sig och själv få forma sitt liv, äga sina livsval.


"Svara mig med röda stjärnan på din vårkavaj" vädjar rösten och rösterna, ge svaret på hur jag når "mina bästa stämningars längtan", som Olof Palme en gång uttryckte det.


"Vi som satts att leva i besvikelsens epok, vad ska vi göra nu, vad ska vi tala på för språk?
Ett sätt är att även om det blåser lite kallt tro på det vi trodde på trots allt".


Ja, det är nog så, trots allt. Civilisation kan rimligen inte innebära något annat än att så många som någonsin möjligt ska "nå sina bästa stämningars längtan". Så länge vi inte lever i en värld som inte kan leva upp till det måste vi oupphörligen, outtröttligt och envist försöka hitta vägar dit. Allt annat vore kapitulation inför makter som inte väl människor väl, som inte förmår att skapa den "rimligare värld" som Monica Zetterlund sjunger om.


15 maj Var blev ni av ljuva drömmar?

Fredagkväll och jag lyssnar på en CD- samling med Monica Zetterlund. Och där kommer den; "Var blev ni av ljuva drömmar?", den svenska texten av Hasse och Tage om de drömmar som inte blev av. Frågan är i högsta grad aktuell idag också. Vad gör vi med alla drömmar som människor bär på? Kan vi åstadkomma ett samhälle, en värld, som förmår att uppfylla drömmar om en vettig tillvaro, drömmar om fred och frihet och drömmar om att få utbilda sig och själv få forma sitt liv, äga sina livsval.


"Svara mig med röda stjärnan på din vårkavaj" vädjar rösten och rösterna, ge svaret på hur jag når "mina bästa stämningars längtan", som Olof Palme en gång uttryckte det.


"Vi som satts att leva i besvikelsens epok, vad ska vi göra nu, vad ska vi tala på för språk?
Ett sätt är att även om det blåser lite kallt tro på det vi trodde på trots allt".


Ja, det är nog så, trots allt. Civilisation kan rimligen inte innebära något annat än att så många som någonsin möjligt ska "nå sina bästa stämningars längtan". Så länge vi inte lever i en värld som inte kan leva upp till det måste vi oupphörligen, outtröttligt och envist försöka hitta vägar dit. Allt annat vore kapitulation inför makter som inte väl människor väl, som inte förmår att skapa den "rimligare värld" som Monica Zetterlund sjunger om.


14 maj Lata, trötta och dumma?

Utvecklingen i Folkpartiet kan man förundras över. Eller är partiets hållning kanske konsekvent? Jag har funderat över det mycket starka genomslaget av Folkpartiets nya profil "Kravliberalism". Jag tror att folkpartisten Alexander Bard alldeles övertydligt beskrev utgångspunkten för Folkpartiets kravliberala ideologiska grund. "Väljarna är lata, trötta och dumma" säger han i dagens Kristianstadsbladet.

Och allt blir plötsligt så uppenbart: Det är klart att det måste ställas krav, ha kvarsittning,  sättas betyg, stängas av, sluta lägga pengar på sjuka och arbetslösa om man betraktar folk som lata, trötta och dumma. För folk i allmänhet begriper sannolikt inte bättre än med piskans hjälp och det är slöseri med pengar att offra någar kronor på de som hamnat utanför. Det beror förmodligen på att de är lata, trötta och dumma och då är det väl meningslöst att slösa pengar på dem, är kanske innehållet i Folkpartiets nya idévärld.

Ikväll blir det en föreställning om Dan Andersson, med vissångaren Per Sörman. Föreställningen ges i Ekestads Folkets Hus. Det ska bli trevligt. Själv tycker jag väldigt mycket om många av Dan Anderssons texter.

I min utlysta tävling om de bästa Taubevisorna har det varit dåligt med förslag. Det finns massor av fantastiska visor att välja emellan. Några av dem jag kan tänka mig på en 10- bästalista är Briggen Blue bird av Hull, Änglamark, Fritiof och Carmencita, Möte i monsunen och Så skimrande var aldrig havet. Men det finns som sagt många fler.  

13 maj ...och dagen efter

Gårdagkvällens fullmäktige var avklarat till 22- tiden. Känns nästan som att komma hem riktigt tidigt i förhållande till hur det brukar vara ibland. Jag hoppas att det åtminstone kommer att läggas några fler fullmäktigesammanträden på dagtid nästa år, förutom budgetmötet som alltid brukar vara på dagtid. En lämplig starttid tycker jag kan vara 13.30. Då hinner man arbeta på förmiddagen och hinner med både mat och eventuell transport innan smmanträdet börjar. Jag tycker det skulle vara intressant att prova och lägga något enstaka möte även på en lördag. Men det kanske vi ska vänta med tills vi har en ny sessionssal, där det finns bättre förutsättningar att ta emot de som vill lyssna. Då kan det också kombineras med personal som kan ge information om de ärenden som behandlas.

Mötet igår blev ändå bra på en del punkter. En inledande, oplanerad, debatt blev det när Bengt Göransson från Folkpartiet räknade upp en del siffror som tydde på att kommunen har 1300 fler anställda men ingen mer verksamhet jämfört med 1998. Det var hänvisningar bland annat till skolans värld där det var i stort samma antal elever då som nu. Jag påpekade att 1998 föregicks av några tuffa år för kommunen. Vi har sedan dess faktiskt, under S- styre både i kommun och nation, satsat en del på bättre kvalitet i skolan. Med nu liggande beslut kommer till exempel kvaliteten i förskolan att försämras med färre personal i barngrupperna.

I interpellationsdebaatten om vem som ansvarar för sysselsättningen för de som står allra längst från arbetsmarknaden, de som inte står till arbetsmarknadens förfogande, blev det uppenbart att IA- nämndens ordförande inte riktigt förstår eller vill se det här. Han hänvisar till jobbcoachning i ett läge när arbetslösheten rakar i höjden och de som haft svårt att få jobb innan knappt finns på Arbetsförmedlingens och arbetsgivarnas karta överhuvudtaget. Det blir kyligt för de som hamnat utanför och nu inte ens kan få någon form av sysselsättning eller sammanhang där man kan känna sig behövd och nyttig.

På min interpellation om kostnader för friskolorna höll kommunstyrelsens ordförande i stort sett med. Det blir dyrare med friskolor. Här i kommunen rör det sig om minst 10 miljoner om året i ökade kostnader. Det är ett gigantiskt slöseri med skattemedel som pågår. Jag läste i en artikel i Uppsala Nya Tidning att IT- gymnasiet, som finns på ett antal orter i landet, har gått med 81 miljoner i vinst de senaste fyra åren. Det gör man bland annat genom att starta specialutformade program av Elprogrammet, men där man inte behöver den utrustning som gör att ersättningen är drygt 20 000 kronor mer per elev än till exempel det naturvetenskapliga programmet.

Slutligen blev det en bra debatt om behovet av billiga bostäder. Det är dyrt att bygga nu bland annat eftersom den borgerliga regeringen slopat alla subventioner för byggande av hyresrätter. Det är unga, som kanske ännu inte fått fast arbete, och äldre med låga pensioner som drabbas särskilt. Helena beskrev de ungas situation på bostadsmarknaden på ett utmärkt sätt.

Överhuvudtaget visade de här debatterna tydligt skillnaden mellan höger och vänster. Medan vi står för att samhället behövs och kan spela roll för att skapa goda förutsättningar för de flesta är de borgerliga ointresserade av sådant. Det finns en märklig bekymmerslös attityd kring ansvarstagandet för våra gemensamma resurser och hur man kan använda dem för att ge människor verktyg och förutsättningar att ta makten över sina livsval.

Jag hörde Reinfeldt kommentera för femtioelfte gången att kommunerna måste prioritera kärnverksamheterna, apropå nya dystra ekonomirapporter idag. Jag börjar starkt att misstänka att han inte är intresserad av välfungerande kommuner. Han vill inte ha en generell välfärd som syftar till att utjämna klyftor. Risken är överhängande att vi kommer ut på andra sidan den här krisen med ett annorlunda, och betydligt tuffare, samhälle för de som av en eller annan anledning inte orkat med tempot på jobbet, blivit sjuka, blivit utan jobb för att industrier har avvecklats eller hamnat i andra personliga bekymmer.

Debatter som den på gårdagens fullmäktige måste vi nu föra vidare. Vi har en idé som säkerligen de allra flesta sympatiserar med. Nu måste vi ge liv och innehåll åt de idéerna. Lyckas vi med det så vinner vi valet 2010.

12 maj En dag som den här...

... kan man ägna åt lite av varje som har med skolan att göra. Till exempel:

- Titta igenom mitt underlag inför besvarandet av min interpellation om friskolekostnader på fullmäktige ikväll. Ny användbar information för mig var en artikel i Uppsala Nya Tidning om Uppsala kommuns påpekanden om merkostanderna för gymnasiefriskolor. Där noteras bland annat följande två uppgifter: IT- gymnasiet, som driver friskolor i hela landet, har de senaste fyra åren haft en vinst på 81 miljoner kronor! Friskolor ser till att få sina program klassade som program som ger en hög ersättning. Elprogrammet är till exempel vanligt att starta. Det ger cirka 20 000 kr mer per elev än naturvetenskapsprogrammet. Detta är fullständigt absurt och ett oerhört slöseri med skattemedel.

- Prata med förälder om förskola i Rickarum. Det håller på att utredas om det är möjligt att förlägga en förskoleavdelning i Rickarum. Vissa lokalförändringar behöver göras och det kan man ju misstänka blir dyrt. En förskola i Rickarum kan förhoppningsvis stärka en skola där med klasserna F- 2. Vi får se vad kostnaderna blir och vad elevprognoserna visar.

- Ytterligare diskussion med ekonomichefen om kostnader för friskolor.

- Samtal med förvaltningschefen om den eventuella övertalighet som finns till hösten. I dagens tidning redovisas i en artikel att det finns en risk för varsel och uppsägningar. Det är tufft i skolområdena med budgetbalansåtgärder och elevminskningar på högstadiedelarna. Därtill läggs nu direkta besparingar som ytterligare minskar skolpengen. Vi kan omöjligen acceptera denna kvalitetssänkning i förskolan och skolan. Vi måste ha tillskott av pengar nästa år!  Jag läste förresten om  Lars Callmfors, regeringens finansiella råd, uppmaning till regeringen i dagens K- blad: Mer pengar till kommunerna och höjd A- kassa. Kommer månntro Reinfeldt och Borg att lyssna?

- Plus diverse andra småsysslor.

Ikväll blir är det dags för fullmäktige igen. Inte så många ärenden men det lär ta sin tid ändå. Jag tänker ta en del av den tiden.

11 maj Partimöte

Ikväll är det dags för medlemsmöte i arbetarekommunen och tid för att diskutera vår kommunala budget. Jag kommer att säga lite om aktuella skolfrågor, som vi brottas med i BUN- gruppen. Mest handlar det väl ändå nu om ekonomin. Det är naturligtvis ganska rimligt just nu, men det finns en risk att den ekonomiska krisen kan komma att överskugga alla andra viktiga frågor som rör till exempel förskolans och skolans verksamhet. Vi behöver diskutera och debattera mera om vad som är en socialdemokratisk skola, med kunskaps- och bildningsideal.

Jag läste lite kort om det nya S- förslaget om att lägga ner Arbetsförmedlingen och slå ihop en ny myndiget med delar av Försäkringskassan. Det innehåller också förslag om möjligheter till kompetensutveckling. Genom personligt stöd ska deet ges bättre möjligheter att komma tillbaka till ett arbete om man blivit arbetslös, varit sjuk eller av något annat skäl hamant utanför. Det verkar bra, tycker jag, och det verkar som ett nytt samlat grepp. Och nytänkande behövs. Vi får aldrig tumma på ambitionen att ge nya chanser i livet. Det är nog något av välfärdssamhället allra viktigaste del.

Jag ser att jag redan fått några förslag till listan med de bästa Taubevisorna. Jag har ju mina favoriter, men jag väntar mig naturligtvis flera förslag.

10 maj Cirkulär 09:28

Jag har ägnat en stund denna vackra söndag åt SKL:s cirkulär 09:28, om nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Det är bra att treåringar får rätt till allmän förskola med tre timmar om dagen precis som deras fyraåriga kamrater. Däremot kan man fundera lite på detta med barnomsorgspeng.

Generellt stärker det enskilda förskolor i förhållande till kommunala. Enskilda har inge skyldighet att ta emot barn med särskilda behov (så har det varit förut också), kommunen får en särskild skyldighet att informera om enskilda förskolor och möjligheten att starta sådana, en enskild förskola kan välja att sätta en lägre taxa, men ska ändå få samma barnomsorgspeng. Lägre taxa kan man till exempel sätta, men det behöver inte vara på grund av det, om det i ett kooperativ finns åtagande för föräldrar. Samma borde gälla för kommunala förskolor. Om man kommer överens med föräldrar om att de tar på sig en del uppgifter kunde det ju också rendera en lägre taxa.

Familjedaghem ersätts med begreppet "enskild pedagogisk omsorg". Man ska kunna få barnsomsorgspeng för att ta hand om sina egna barn, om man också har en form av flerfamiljssysten med andra familjer. Det här är inget bra förslag. Skattemedel ska bara användas till verksamheter som bedrivs i öppna former med goda möjligheter till insyn. Eftersom det finns en läroplan för förskolan, där förskolan ges ett pedagogiskt uppdrag, ska det också finnas utbildad personal för den verksamheten.

I DN har nu publicerats en lista över de 100 mest betydelsefulla svenskarna genom historien. Det ska naturligtvis ses som ett inlägg i en debatt, dock vet jag inte riktigt vad en sådan debatt syftar till. Som nummer ett rankas i alla händelser Gustav Vasa. På platserna närmast därefter placeras Astrid Lindgren som tvåa, Axel Oxenstierna som trea, Alfred Nobel som fyra och Olof Palme som femma.

Hela listan finns på: http://www.dn.se/blogg/historiens100viktigastesvenskar?kategori=Vetenskap

Min undran är om det här är ett tidens tecken för att förstärka den svenska självbilden, genom att lyfta fram hundra mycket kompetenta personer. Den här listan kommer nu också ut i bokform så det kan ju vara intressant att läsa hur författarna motiverat sitt arbete med att göra en sådan här lista. Självklart ska vi här i detta land ha goda kunskaper om vad driftiga och intelligenta personer lämnat för bestående avtryck i vårt lands historia. Det som är viktigt att komma ihåg, kan jag tycka, är att deras kompetens och skicklighet är etn frukt av förmågan se bortom gränser, att inspireras av vad andra åstadkommit i andra delar av världen.

Evert Taube finns naturligtvis med på listan, men utan hans förmåga att integrera argentinska eller sydeuropeiska toner i sin musik hade det kanske inte blivit lika spännade. Men bra är det, och svenskt är det och glädje och stolthet över det kan jag känna, till exempel en ljum sommarkväll med lite allsång. Och sådant är det väl snart dags för.


Jag tänker mig nu att sätta ihop en egen lista, nämligen på de 10 bästa Taubevisorna. Läsare av denna blogg ombedes härmed att inkomma med förslag, vilka kommer att beaktas av juryn, det vill säga undertecknad. Det bästa förslaget kommer att få ett pris.


9 maj Europadagen

Idag är det Europadagen och jag sitter just och lyssnar på Ekots lördagsintervju, idag med Margot Wallström. Hon intervjuas naturligtvis i egenskap av kommissionär och inte partipolitiker, men jag tycker ändå hon uttrycker sig väl försiktigt om vikten av ett socialt protokoll. Lite väl diplomatisk i sina svar.

Europadagen är ändå väl värd att uppmärksamma i dessa kristider, och annars också för den delen. För socialdemokratin är det alltid bra att påminna sig om att socialismen är en internationell rörelse. Redan från rörelsens barndom var internationalismen är bärande grundbult. Arbetarna kunde nå riktig framgång och vinna en rättvis värld först med ett framgångsrikt samarbete över gränserna.

Nu finns EU, med sina fel och brister, men det finns som en realitet vi inte kan bortse ifrån. EU har ett ramverk för samverkan med parlament, kommission, ministerråd och domstol. Det finns en struktur som ger goda förutsättningar att fördjupa ett demokratiskt beslutsfattande. Med den struktur som finns är det nu upp till politiken att forma innehållet. Och det är nu det gäller om Europaparlamentet ska vridas till höger eller vänster, eftersom parlamentet har inflytande över frågor som arbetsrätt, miljöpolitik och arbetsmiljö.

En dag som den här är det också värt att minnas visionerna om ett fredligare Europa. Ett Europa där länderna är så nära sammanflätade med varandra, där människor och företag samarbetar med varandra så nära att det blir omöjligt att gå i krig med varandra. Vi har otvivelaktigt varit utan de förödande krig som drabbade hela Europa under 1900- talet, men ändå inte helt förskonade på denna kontinent. Min uppfattning är att ett starkare och mer sammansvetsat EU kan bli en kraft som också kan verka fredsskapande och stabiliserande i vår omvärld. Ett starkare EU med mer självförtroende och där människor i Europa delar någon slags gemensam berättelse skulle mycket snabbt kunna bjuda in de återstående Balkanländerna som medlemmar i EU. Vi skulle också kunna vara mycket mer aktiva för att fördjupa samtalet om Turkiets medlemsskap. För min del tror jag att en mer uttalad positiv hållning från EU- länderna skulle främja en demokratisk utveckling i Turkiet. Det vore en oerhörd en oerhörd styrka för Europa om ett muslimskt, sekulariserat och demokratiskt land blir medlem i EU.

Jag hörde att Socialdemokraterna har 35 % i en opinionsundersökning inför valet den 7 juni. Siffrorna är dock osäkra och det är  mycket osäkert hur högt, eller lågt, valdeltagandet blir. Jag tar inget för givet och 35 % är ju också en alldeles för låg siffra, även om det skulle bli bättre än förra gången. För att höja valdeltagande rejält räcker nog inte med lite kampanjande inför ett enskilt val. Vi behöver en sammanhängande berättelse om vad som är möjligt att åstadkomma med politisk handling. Den berättelsen måste vi inom arbetarrörelsen, parti och fack, börja formulera. Nu. 


8 maj Kulturens betydelse

I eftermiddag har jag varit på Kommunförbundet Skånes förbundsmöte, som hölls i medborgarhuset i Eslöv, en särdeles annorlunda och spännande byggnad. Det var intressant ur flera aspekter. På vägen dit, med tåg, åkte jag tillsammans med tre borgerliga politiker från Kristianstad. Det blev bland annat ett kort samtal om företatgsklimat apropå Svenskt näringslivs senaste företagsrankning, där Kristianstad kom på ungefär 220:e plats. Sämre än förra året. En av variablerna som ger ba eller dåliga poäng är kommunalskattens nivå. Det menade jag är helt irrelevant. Det som har betydelse är en fungerande infrastruktur, utbud av sådant som kultur och förhållningssätt och attityder till företag och företagande. 

Väl på plats i Eslöv hölls förbundsstämman. Den var intressant för min del eftersom jag blev invald som ersättare i förbundsstyrelsen för Kommunförbundet Skåne. Det ska bli intressant, tycker jag. Kommunerna är utan tvekan navet i regionen och vad som händer här när det gäller utveckling, tillväxt och välfärd beror på vad som sker i kommunerna.

Därefter blev det ett föredrag om ESS, som eventuellt kommer att förläggas till Lund. ESS är en anläggning där man genom att accelera upp atomer till nära ljusets hastighet och sedan låta dem kollidera med kvicksilver, frigör neutroner. Dessa neutroner riktar man sedan mot andra molekyler för att analysera hur dessa är uppbyggda. Neutronerna är elektriskt neutrala och påverkar inte de molekyler eller material de passerar, men efter att de passerat ett material ändrar de själva hastighet och riktning vilket gör det möjligt att förstå hur ett material är uppbyggt. Den här kunskapen kan leda till att till exempel utveckla och förbättra plaster eller mediciner. 

Avgörandet om ESS- anläggningen kommer troligen nu i slutet av maj. Konkurrenter är Spanien och Ungern.

Efter denna rätt korta information kom det egentliga syftet med den här presentationen. Nämligen frågan hur vi tar tillvara den enorma satsning som ESS innebär. Det är en kostsam historia. Investeringen är cirka 13 miljarder och årliga driftskostnader cirka en miljard. Ett antal av europeiska länder delar på detta. Men det viktiga i detta är att tusentals människor kommer att engageras i detta, inte minst vetenskapsmän och -kvinnor. Rätt tillvarataget kan det leda till en synnerligen gynnsam utveckling för hela regionen. Den här delen av presentationen hölls av en konsult som haft Region Skånes uppdrag att just belysa just den potential som finns i om ESS- anläggningen förläggs till Skåne.

Det finns många faktorer som påverkar om vi ska nå framgång i detta. Och det är nu det blir riktigt roligt, tycker jag. Denne konsult citerade en världsberömd professor jag inte minns namnet på. Innebörden av citatet var i alla händelser att ju mer kultur desto bättre. Av alla de faktorer som nämndes för att nå ett kreativt klimat nämndes överhuvudtaget inte kommunalskattens nivå!

Jag hoppas mina borgerliga politikerkollegor särskilt lyssnade på det.

Men nu är det fredagkväll och det är synnerligen behagligt. Hittade på Systembolaget, på hyllan för nyinkommet, en tysk majbock, en Einbecker Mai- Ur- Bock, ett utmärkt öl till matlagningen, visade det sig.

7 maj Attack på bred front

Idag är det full attack mot Socialdemokraterna och facket på K- bladets ledarsida. Den osignerade ledaren, troligen Duveborn då det liknar hans vanliga, onyanserade och svepande fomuleringar, handlar om skolan. Den här gången är det hurrarop för friskolorna, där han till och med ifrågasätter varför kommuner ska bedríva skolor överhuvudtaget. han vill påstå att det både blir billigare och bättre med friskolor.

Skolpengen som fördelas här är i princip lika för kommunala och fristående skolor. Dock bortser Duveborn ifrån att kommunala skolor måste ha en beredskap för att ta emot alla, verkligen alla, elever. Man har i allmänhet skolbibliotek, vilket sällan friskolorna har. Dock har de betalt för det. I den skolpeng som barn- och utbildningsförvaltningen betalar till friskolorna måste man också betala ett administrativt påslag som nämnden inte kompenseras för. I praktiken är det de kommunala skolorna som på det här sättet får betala för friskolornas adminsitration. De kommunala skolorna måste också ha en beredskap för att ta emot elever från friskolor som gått i konkurs eller som av något annat skäl upphört med verksamheten. Det var vad som hände när Södra Kasernskolan gick i konkurs.

Det finns en viktig demokratisk poäng med verksamheter i offentlig regi. Det finns en i det närmaste total möjlighet till insyn, för kommuninvånare, politiker och media. Det är en oerhörd styrka i det öppna, demokratiska samhället som privatiseringsivrarna alltid "glömmer" att nämna.

Intill den osignerade ledaren går krönikören Nils- Eric Sandberg till attack mot framför allt facket och påstår att det motarabetar de unga genom kollektivavtal och för höga löner. Hans förslag är att införa en lag om individuell kontraktsrätt. Ja, det är också ett sätt bekämpa kollektivavtalen. Om det slaget vinns kommer det att som för 100 år sedan innebära en total rättslöshet för de anställda.

Metoden att stödja unga till arbete heter utbildning. Det är bara med kunskap vi kan skapa ett sunt och civiliserat sätt att konkurrera. Allt annat innebär godtycke, daglöneavtal och taskiga timanställningar. Funderar Sandberg och andra på vilka som ska konsumera de produkter och tjänster som produceras? Eller ska bara vara ett billigt exportland?

Slutligen instämmer Duveborn, i en signerad understreckare, nataurligtvis i Centerns förslag om flexiblare anställningsformer, det vill säga det ska bli enklare att sparka folk.

Ja, vad annat är att vänta. Men det gör det naturligtvis ännu viktigare att lyfta den ideologiska debatten ett snäpp. Nu handlar det om mer solidaritet, mer generell välfärd och mer frihet. Det får vi inte med extremliberalernas syn på människor och samhällen.

6 maj Vägval

Politik är spännande, viktigt och engagerande. Det är också utvecklande för mig som person. Jag får veta mycket och förstår kanske bättre på grund av det hur saker och ting fungerar. Även om den demokratiska aspekten kommer först så måste man nog tycka att det är stimulerande rent personligen, annars skulle politisk aktivitet nog bli för tungt. Under de år jag varit aktiv kommunpoltiker har jag på det här sättet fått en inblick i kultur- och fritidsfrågor, kommunaltekniska frågor och nu skolfrågor. I kommunstyreslen har jag fått en överblick över hela kommunen. Jag ser det närmast som en förmån att ha fått den här möjligheten.

Många gånger är det kommunalpolitiska beslutsfattandet tämligen enkelt. Der finns i regel bra underlag till besluten framtagna av förvaltningarnas tjänstemän. Det kombinerat med besök i verksamheterna, samtal med anställda och samtal med kommuninvånare gör att jag för det mesta tycker jag har en bra grund för de ställningstagande som ska göras.

Men nu är det svårt.

Med minskande skatteintäkter får vi mindre pengar till de verksamheter vi tycker är så viktiga. När det i själva verket behövs mer pengar till skolan måste vi minska anslagen dit. När vi vill ha fler förskollärare på förskoleavdelningarna och fler lärare i klasserna måste vi göra barngrupperna och klasserna större.

Eller måste vi det?

Jag tycker att det är läge nu för en fördjupad och bred diskussion i hela samhället om välfärdens villkor. Vill vi ha en bra kvalitet med lagom stora klasser i skolan och barngrupper i förskolan så behövs det sannolikt mer pengar till välfärden. Begreppet "lagom" är ju i detta sammanhang tämligen luddigt, men skulle just här kunna betyda så många lärare och vuxna som behövs för att ge varje barn verktyg och möjligheter till utveckling och växande. Om inte ett modernt saamhälle klarar av detta vet jag inte vad det är för nytta med det.

Vårt uppdrag, som socialdemokrater, måste rimligen vara att tydliggöra detta. Om politiken är svår nu beror det naturligtvis delvis på den ekonomiska krisen, men också på att vi för närvarande är fångade av det borgerliga, markandsliberala synsättet som predikar ju mindre samhällsinflytande desto bättre för näringsliv och tillväxt. Och detta är naturligtvis i grunden fel. Den svenska, moderna, historien visar det. Ett säkert, tryggt och jämlikt samhälle främjar också utveckling och tillväxt.

Politik gör skillnad, det är uppenbart. I dagens K- blad finns en liten artikel om att Centerpartiet vill förändra arbetsrätten. Det vill säga man vill göra det lättare att säga upp folk. För dryga två veckor sedan förklarade arbetsmarknadsminister Littorin den högre arbetslösheten i jämförelse med en del andra europeiska länder, med att det är så enkelt att säga upp anställda i Sverige. Centerns förslag är inget annat än en ideologisk attack mot anställdas rätt till trygghet och justa regler i anställningen. Vems ärenden går egentligen Centerpartiet?

5 maj BUN- sammanträde

Dagens heldag om skolan började med ett förmiddagsbesök hos skolområdes 2:s ledningsgrupp, det vill säga skolchef och rektorer i det skolområde som omfattar Näsby och orterna norrut. Vi träffades på den trevliga Fröknegårdsskolan och fick en bra presentation av området. Det har varit en tuff tid och kommer säkert att bli så ett tag framåt eftersom det de senaste åren kommit många flyktingar till Kristianstad och många av dem har bosatt sig på Gamlegården. 

Det ställer oenkligen stora krav på förskolan och skolan, men det finns också en enorm kraft bland alla dessa unga om vi förmår att ta hand om dem på rätt sätt. Det behövs resurser men det behövs också ett medvetet och tydligt förhållningssätt i skolan, vilket jag uppfattar att de har på Fröknegårdsskolan och Gamlegårdsskolan, de två skolor jag besökt på området. Det är tydliga och närvarande vuxna, det är en god ordning och man bryr sig verkligen. 

Eftermiddagen har gått till BUN- sammanträde. Förslagen om metoder för att få budgeten i balans och dessutom föreslå en ramminskning på 0,5% behandlades. För vår del ställde vi upp på balansförslaget som omfattade cirka 13 miljoner. den större delen handlar om sparåtgärder av engångskaraktär, men cirka fyra miljoner är  minskning av skolpengen, som ligger till grund för resursfördelningen.

När det gäller det 0,5%- iga sparandet i övrigt kunde vi inte ställa upp på att merparten av det ska belasta förskolan.

Nu handlar dessa åtgärder om 2009. För 2010 gäller andra förutsättningar. Om inga nya pengar tillförs ska cirka 100 miljoner sparas, vilket kommer att innebära försämringar i välfärdsområdena och med största sannolikhet uppsägning av personal. Detta kommer bara att förvärra krisen. En skattehöjning i kommunen är nödvändig, med förslagsvis 50 öre, för att mildra konsekvenserna av lägre skatteintäkter än beräknat. Bäst vore om staten gjorde det, men regeringen verkar stå bredvid och betrakta snarare än att agera.

Och nu blir det en kvällspromenad. Det kan behövas efter en dags stillasittande. Säkert skulle vår hälsoinspiratör på jobbet instämma i detta.

4 maj Och så vardag igen

Mest arbete på omsorgsförvaltningen idag. Det känns alltid bra att komma till jobbet, inte minst för att växla några ord med arbetskamrater.  I övrigt är det politiken som tar 65% av min dagtid på vardagar.

Lite funderingar inför morgondagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden blir det ändå. Det är viktiga beslut som ska fattas och jag tror, som jag skrivit tidigare, att det går att klara 2009 på ett hyfsat sätt. Det betyder besparingar av i huvudsak engångskaraktär för att komma i ekonomisk balans, som centrala pålagor. En del skolområden har det besvärligt nog med sina egna underskott. Vårt förslag om en skattehöjning på 50 öre nästa år blir väl tyvärr inte verklighet och inte heller vårt förslag till en halvprocentig besparing innevarande år. Med det borgerliga förslaget på besparingar på cirka 100 mijoner totalt, innebärande bland annat en kraftig sänkning av förskolepengen, blir det kvalitetsförsämringar i förskolan och skolan.

Egentligen behövs mer pengar till skolan. För att det ska bli möjligt måste det till en bred debatt om finansieringen av välfärden. Vi kan inte låta högern och näringslivet ha tolkningsföreträde längre om vad som gynnar tillväxt och utveckling. Det starka samhället är inget hot mot det. Det är en myt. Tvärtom. Ett starkt samhälle kan också förbättra näringslivets möjligheter och öka människors frihet. En viktig förutsättning är att det starka samhället verkar i en stark demokrati. Med demokrati, öppenhet, rättvisa och solidaritet är det svårt att se gränser för vad som är möjligt när det gäller att bygga ett samhälle som är till för människor.

En verklig förnyelse av den socialdemokratiska politiken måste ställa frågan: Vad ska vi med samhället och politiken till? Vi behöver hitta en nyckel till frågan om hur vi kombinerar det urstarka samhället med verklig individuell frihet.

Nya numret av VI- tidningen kom idag och med den en räkning för en ny prenumrationsperiod. Självklart förnyar jag min prenumration på Sveriges bästa månadsmagasin. Kostar 645 kronor för ett år och kan å det varmaste rekommenderas. Det nya numret innehåller bland annat ett omfattande reportage om Mona Sahlin. Det ska bli intressant att läsa.

Jag ser i Aftonbladets nätupplaga att det spekuleras i att Zlatan och Ronaldo ska till Real Madrid. Jag tittar nu inte så väldigt mycket på fotboll men eftersom jag var hos fotbollsfantaster i lördagskväll såg jag när Barcelona vann mot Real Madrid med 6-2. Vilken match! Omöjligt att inte låta sig fångas av spelet, tempot, passningarna och inte minst målen. Jag förstår efter detta att Real Madrid behöver förstärkningar.

Så låt ss nu göra socialdemokratin till politikens Barcelona!


3 maj Hemma igen

Jag är nu hemma igen efter min utflykt till Finspång. Det har varit en bra långhelg även om det alltid är skönt att vara hemma igen. Jag tycker det är roligt att prata med mina syskonbarn och även träffa en och annan släkting som jag inte träffar så ofta.

Nätr jag lite hastigt tittar i lördagens Kristianstadsbladet ser jag att Duveborn som vanligt är kritisk till det socialdemokratiska budskapet. Det är nu inget att förvånas av. Att han är kritisk mot allt vad som S säger och står för är lika självklart soom att solen går upp imorgon också. Nu säger han sig vilja ha lite opposition, men lika snabbt som han säger det så sågar han oppositionens budskap. Han gillar inte en kommunalskattehöjning med 50 öre, eller någon alls för den delen, med motiveringen att det särskilt drabbar låginkomsttagare. Han har rätt i det, men alternativet är faktiskt mycket värre. Minskade skatteintäkter ger minskat antal jobb som ger ännu lägre skatteintäkter och så vidare.

Det vore självfallet bättre att staten bistår kommunerna. Staten har också bätter möjligheter att ta ut skatter på ett mer riktat sätt, till exempel högre skatt för de med mer än en miljon i årsinkomst.

Jag väntar nu bara på att Duveborn istället för höjd kommunalskatt kommer att plädera för höjd statlig skatt. Jag får nog tyvärr vänta förgäves.

2 maj Annat firande

Firandet fortsätter idag, nu min systers födelsedag. Kaffe och kakor i en solig trädgård. Lite småprat med släktingar. Trevligt!

Efter vad jag läst och hört på nyheter var det ett bra deltagande i Första majfirandet igår. Det känns bra att konstatera att en del farhågor inte besannades. Jag hörde också att tåget i Kristianstad hade fler deltagare än förra året.

Nu blir det ytterligare en dags avkoppling sen, på måndag, fortsätter vi att tydliggöra vårt politiska budskap. Valkampanjen inför Europaparlamentsvalet tar fart ordentligt nu. I Östergötland syns många knappar med "Kryssa Färm". Nu måste vi i Skåne få ut budskapet "Kryssa Hillevi".

Men nu väntar en hammock och några mjuka dynor och rygglägen stund.

1 maj Första maj

Så blev det då Första maj även detta år. Det har för mig alltid varit en årets stora högtidsdagar. Det är en högtidlig, stämningsfull dag, som hur det än kan tolkas väcker lite drömmar och visioner. En fin liten Första majvisa inleds med orden: "Första maj, Första maj varje sliten kavaj blir en mantel av strålande ljus..." Den dagen har det väckts och väcker fortfarande drömmar. Det kändes bra att idag gå med i det S- märkta tåget i Finspång. Vi gick från Folkets Hus till Bergska skolan, den skola jag en gång gick gymnasiet på. Där finns en fin gård som fungerar bra som samlingsplats, med en lite scen för musik och tal. Jag hittade en moster och morbror bland åhörarna, som jag ska titta in till för en fika imorgon. Det var många, men korta apeller av förträdare för Kommunal, S- kvinnor, SSU och pensionärerna. Huvudtalare var Aleksander Gabelic, riksdagsledamot från Linköping och ordförande för Svenska FN- förbundet. Mötet avslutades av Oppositionsrådet Anders Härnbro, nytillträdd gruppledare efter det att socialdemokraterna förlorat makten i Finspång i höstas sedan V hoppat av och gått över till borgarna. Det känns svårt på en ort där S oavbrutet haft makten sedan 1923. Men det kanske också betyder en nystart och man tvingas till att självkritiskt se över sitt sätt att fungera om man tagit makten för given. Anders Härnbro talade naturligtvis om den skenande arbetslösheten och ständigt nya varsel. Det är tufft för en industriort som Finspång, även om en av industrierna, Siemens, före detta ABB, före detta STAL, går rikigt bra också idag. Men apropå varsel så sa han också att vi nu varslar regeringen Reinfeldt. Det är väl det enda riktigt positiva varsel vi kan lägga nu och vi måste se det som en utmaning att se till att detta varsel slutar med uppsägningar. Där kan inte finnas några förmildrande omständigheter. Jag pratade några ord med Anders Härnbro efteråt. Det känns väldigt positivt och det finns en ny optimism i rörelsen. Nu är det dags att ägna sig åt politik och sluta med självmålen! Vårt budskap bär - Solidaritet och rättvisa! Det finns mycket som behöver göras - Vi har råd att arbeta.

RSS 2.0