30 april Blå himmel bättre än blå dunster

Hoppas på en blå himmel imorgon. De röda fanorna blir alltid bäst mot den blå himlen, i ljumma vårvindar och till tonerna av Internationalen. I talen ska de blå dunsterna avslöjas och tydliga, hoppingivande, alternativ formuleras.

Idag blir det tågresa norrut. Jag ska börja med att träffa en gammal skolkamrat i Norrköping. Vi har inte setts på sådär 30 år och ska ägna några eftermiddagstimmar åt att, något komprimerat, beta oss igenom de här åren. Det ska bli mycket trevligt.

Eftermiddagen igår avslutades med konstruktiva diskussioner i KS- och gruppledargruppen om den kommunala ekonomin. Vi kan inte acceptera att välfärden urholkas. Det borgerliga alternativet med besparingar i storleksordningen 100 miljoner är inte rimligt, något annat måste till. Och när deras regering är passiv blir kommunerna tvungna att fixa det själva. 

Om sådant här, om politikens och samhällets roll, vill jag höra i talen imorgon.

 

29 april Sommar!

Idag är det sommar och bara det gör ju att humöret blir lite bättre. Annars är det svårt att släppa, i tankarna, de påfrestningar i kommunens ekonomi som vi står inför.

Jag skrev om det igår och ska inte upprepa de siffrorna igen. Klockan fem senare i eftermiddag ska vi träffas i kommunstyrelse- och nämndsgruppledargruppen och fortsätta diskussionerna om kommunens ekonomi och förslag till åtgärder nästa år. Nu har vi ett borgerligt förslag att utgå ifrån med ramminskningar för nämnderna.

Känns bra att veta att några lediga dagar väntar och med högtidsdagen Första maj är det naturligtvis extra trevligt.

Utbildningsminister Björklund har nu lagt ett förslag om ny gymnasieskola. Det finns nog sådant som är bra i detta förslag men grundhållningen är ändå bekymmersam. Föreställningen att de som går yrkesförberedande program inte behöver samma grundläggande kunskaper som andra som går studieförberedande program är helt felaktig. Vi behöver inte betona högskolebehörigheten, även om den är viktig i sig. Nej, det bekymmersamma är att Björklund inte tycks förstå är att skolan inte bara har som syfte att utbilda till yrke eller gå vidare till högre studier. Skolans uppgift är också att ge unga människor verktyg att förstå det som sker i samhället och också makt att påverka samhällets utveckling. Det är för den skull vi också ska ha en gymnasieskola som ger alla samma grundläggande kunskaper.

Idag har Aftonbladet påbörjat en artikelserie om Europaparlamentsvalet. Det är naturligtvis alldeles utmärkt. Som ett sätt att popularisera det, antar jag, kan man på nätupplagan rösta om vilket av några av EU- länderna som har godast öl. Bland de som nämns finns Tjeckien, Tyskalnd, Belgien och England. Ett sådant val är naturligtvis omöjligt att göra. Valet av öl är i högsta grad situationsanpassat; det kan bero på maträtt, årstid eller stämningsläge. Alla dessa länder har öl av yppersta kvalitet, men av helt olika karaktär. Just idag, om jag satt ute i värmen, skulle jag kunna tänka mig en tysk lager, som nästan alltid är av bra kvalitet, med bra beska, till exempel en enkel Bitburger.


28 april Vad ska vi med samhället och politiken till?

Jag börjar med samma ord som jag avslutade gårdagens blogg med:

Vad ska vi med samhället och politiken till om inte för att om inte för att säkra människors trygghet, oberoende och välfärd?

Idag har majoriteten i kommunen lagt ett sparförslag på närmare 100 miljoner nästa år. Det är mycket pengar.

För barn- och utbildningsnämndens del handlar om det nästan 20 miljoner färre kronor nästa år. Till det ska läggas en utebliven indexering av befintliga kostnader, det torde handla om cirka 7 miljoner, alltså kostnadsökningar i form av löneökningar, höjda matpriser mm.

Just nu ligger förslag vi ska behandla i BUN på nästan 20 miljoner. Det handlar dels om att få årets budget i balans, lite mer än 13 miljoner, dels om ett sparbeting på nästan 7 miljoner. En mycket stor del av årets prognostiserade underskott, 9 miljoner, handlar om merkostnader för gymnasieskolan. När fler väljer friskolor måste den kommunala skolan dra ner, men det är mycket svårt att klara det i den takt som behövs. När en studerande valt en friskola innebär inte det att det omdelebart går att minska kostnaderna med kanske hundratusen kronor (beroende på vilket program som valts). Kommunen har anställd personal och har gjort investeringar i lokaler och utrustning, som tar tid att avveckla. Det som nu pågår med den närmast fria etableringsrätt som finns för friskolor är förödande för ekonomin. Det är inget annat än ett gigantiskt slöseri med skattemedel.

Summan av årets budgetbalansåtgärder och sparkrav samt nästa års förslag till sparande handlar alltså om cirka 47 miljoner kronor. Jag räknar in de nuvarande åtgärerna för att nå balans, i sparbetinget eftersom stora delar av det handlar om kostnader som är mycket svåra för skolområdena att påverka. 

Och det är klart att vi måste ha en mycket ingående diskussion om min inledande fråga när vi har en situation som denna: Vad ska vi med samhället och politiken till om inte för att säkra människors trygghet, oberoende och välfärd?

Använder vi inte samhällets resurser till det är det ett förfärande nederlag för ett samhälle som vill kalla sig civiliserat. 

27 april Den ideologiska kompassen

Hemma efter en trevlig kväll med den facklig- politiska aftonskolan. Ylva Johansson var med och inledde en diskussion om välfärdens förutsättningar. När Ylva lämnat fortsatte diskussionen med utgångspunkt från den ekonomiska situation vi just nu brottas med i kommunen.

Ylva var mycket tydlig med budskapet om den solidariska finansieringen av välfärden. Den ska bekostas av skattemedel för att vi ska lyckas upprätthålla en välfärd på lika villkor för alla. Den generella välfärden ska hålla en hög kvalitet och ska ges utan att tilläggstjänster ska köpas till.

Är driftsformerna viktiga? Ja, det är de naturligtvis, men det som kommer först är uppdraget gentemot medborgarna. Är det kanske så att vi ibland har en tendesn att göra driftsformen till huvudfråga? Något at fundera på.

Den efterföljande diskussionen handlade om vår hållning i kommunen när det gäller de sparbeting som läggs. Det fanns en stor samstämmighet om att vården, skolan och omsorgen kan behöva höjd kommunalskatt om vi inte klarar det på annat sätt. Om inte borgarnas regering förstår att kommunerna behöver statligt stöd. Till mig som gruppledare i barn- och utbildningsnämnden var budskapet tydligt: kompromissa inte om kvaliteten i förskolan och skolan.

Vad ska vi med samhället och politiken till om inte för att säkra människors trygghet, oberoende och välfärd?
Ett svar på den frågan ger en vink om den ideologiska kompassen.

26 april Kryssa Hillevi!

Opininionsundersökningar tyder på ett riktigt uselt valdeltagande i Europaparlamentsvalet. Det är inte bra och innebär ökad risk för att partier som Sverigedenmokraterna ska lyckas i valet. Nu kunde man ju strunta i det om det inte vore så att Europaparlamentet har makt. Beslutsmakten ligger förvisso hos kommissionen, som består av en minister från varje EU- land. Vilken minister beror på vilken sakfråga man ska besluta om. Men politiska sakfrågor ska passera och behandlas av parlamentet och dess utskott. 

Det har betydelse vad parlamentet har för uppfattning i olika frågor. Vår nuvarande europaparlamentariker från Skåne, Jan Andersson, har, vill jag påstå, betytt mycket för parlamentets arbete i frågor om arbetsmarknad och sysselsättning.

Nu är det snart dags att rösta och det är viktigt att vi får ett högt valdeltagande den 7 juni. Det gäller höger eller vänster i Europa precis som det gör i de nationella valen. 

För att få ett högt valdeltatagande tror jag att vi nu måste satsa allt på personvalskampanjerna. Jag tror det kan vara ett sätt att få upp intresset för valet. Vi måste göra de som vi vill att människor ska rösta på kända. Samtidigt kan det för oss S- medlemmar bli en sporre att värva röster för den kandidat vi vill ska ta plats i parlamentet. Vi socialdemokrater är dåliga på det här och riskerar att bli efter om vi inte också fullt ut satsar på krysskampanjer. Andra kommer att göra det både med kända och mindre kända personer.

Så jag säger: Kryssa Hillevi!

Hillevi Larsson, 34- årig riksdagsledamot från Malmö, blir en värdig och kompetent företrädare för oss i Europaparlamentet. Hillevi har ett brinnande engagemang och tror på politikens möjligheter att påverka och förändra världen. Tillsammans med socialdemokrater från hela Europa kan hon bidra till att vi får både ett bättre och rättvisare Europa och  att den internationella solidariteten stärks.


25 april Bra diskussion!

Förmiddagen har ägnats åt en utbildningsinsats för kommunstyrelsegruppen och våra gruppledare i nämnder och bolag. Det är trevliga kamrater att samtala med. En fråga vi pratade om är vår benägenhet att vilja ta ansvar. Den är riktig, men ibland kan det innbära att vi blir otydliga i vår oppositionsroll.

Nu är det den ekonomiska situationen som är kritisk. Nästa år kan det innebära ett minus med bortåt 100 miljoner. Vi ska bidra med konstruktiva förslag, men vi får aldrig glämma bort att påminna om regeringens ansvar. De har sänkt skatter med 80 miljarder och säger nu att de tar ett ansvar för statens finanser när de inte vill stötta kommuner och landsting!. Detta är bedrövligt och det är en central politisk uppgift för oss att påtala det. 

Borgaranas politik ökar dramatiskt klyftorna i samhället. De som nu ställs utanför kan bli av med bokstavligen allt, medan den som fått sänkt inkomstskatt,  sänkt fastighetsskatt och slopad förmögenhetsskatt kan konsumera långt mer än vad som någonsin behövs. Var är tryggheten? Var är solidariteten? Det är ju det här kittet som behövs för att hålla ihop samhället, alldeles särskilt i denna ekonomiska kris.

Så visst ska vi bidra med konstruktiva förslag till lösningar för vår kommun, men vi kan aldrig bidra till att sänka välfärden här samtidigt som vi har en regering som lite "von oben" blickar ut över riket och låtsas som att kommunerna är några slösaktiga företeelser som man vill ha så lite som möjligt med att göra.

Avslutning med en lunch på Café Miró, på museet. Trevligt ställe, det där museet!
Nu blir det utevistelse.

24 april Utsikt mot Helge å

En liten oruffad motorbåt glider förbi på Helge å österut.
Samtidigt springer en sommarklädd joggare åt motsatt håll.

En ögonblicksbild fredageftermiddag kl.15.00.
Jag ser dem passera från mitt kontorsfönster på  Kvarnen.

På andra sidan ån pågår planeringen för ett nytt Naturum och ännu längre bort byggs ett nytt landskap på den gamla Härlövstippen. Om några år kommer de här platserna att bli lite av stadens framsida, istället för avstjälpningsplatser som det varit förut.

På den gamla tippen kommer vi att få stadens högsta markpunkt lite mer än 20 meter över havet. För min del tycker jag det vore en bra idé att placera ett elegant konstverk på toppen. Det kan bli ett fint landmärke när man närmar sig staden. Där på toppen är det en fantastisk utsikt över Helge å och landskapet väster om staden.  Området kommer att bli ett tilltalande och vackert friluftsområde som aldrig kommer att bebyggas, det kommer inte att vara möjligt med hänsyn till det ogenomträngliga lager av lerblandning som ska ligga som ett täcke över den gamla tippen. En amfiteaterscen kommer att göra det möjligt med mindre konserter och teaterföreställningar.

Det är något annat så här års än i november.

23 april Lite funderingar inför kvällen

Ikväll har vi gruppmöte i BUN- gruppen igen. Dags att titta på handlingarna för nästa nämndsammanträde där den stora frågan givetvis handlar om ekonomi och hur vi ska få en budget i balans i år. Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott för året var i mars cirka 13 miljoner. Till det kommer det förväntade beslutet i fullmäktige om en besparing på nämnderna med 0,5%. För barn- och utbildningsnämndens del handlar det om 6,9 miljoner. Alltså sammantaget cierka 20 miljoner.

Detta är i sig bekymmersamt, men jag tror ändå det går att klara 2009 på ett hyfsat sätt. Jag har skrivit om det förut och då uttryckt detsamma. Vår uppfattning i S- gruppen är att sparbetinget i för stor utsträckning lagts på förskolan.

Större bekymmer är att vänta för 2010. Det har kommit en ny skatteunderlagsprognos idag som räknar med bra mycket lägre skatteintäkter nu än vad man gjorde i februari, såväl för 2009 som för de närmaste åren. Jag har dock ännu inte sett det omräknat till kronor.

Frågan är nu hur vi bäst ska värna välfärden i kommunen de kommande åren. Förskolans och skolans roller som platser för trygghet kanske blir ännu viktigare när det är oroligt runt om, när kanske föräldrar blivit arbetslösa och familjeekonomin blir sämre.

En tjänsteman sa att det snart borde var dags för en samlingsregering i kommunen. Så allvarlig bedömer han situationen. Det måste till svåra beslut som bara går att ta i bred enighet. Det är ett sätt att se på saken. Först behöver vi dock stöta och blöta ett eget alternativ, samtidigt som vi för dialogen med den borgerliga majoriteten.

Kompromisser är bra men hur inte hur långtgående som helst. Staten bör ta ett störra ansvar och det är närmast stötande när regeringen säger sig vilja ta ansvar för statens budget samtidigt som gigantiska skattesänkningar genomförts. 90- talskrisen visade att det är möjligt att genomföra stora besparingar om de genomförs så att bördorna delas av alla. Det skulle till exempel vara fullt möjligt att tillfälligt införa ytterligare ett steg i värnskatten eller punktbeskattning på förmögenheter, för att nämna två möjligheter.

Det känns inte rätt att dra ner på välfärden i kommunerna samtidigt som skattesänkningar bidrar till ökande klyftor i samhället.


22 april Diverse

Läser en artikel om Sverigedemokraterna i Aftonbladet. Artikelförfattaren avslutar med ungefär följande: De problem som Sd pekar på är verkliga, däremot inte orsaker och deras lösningar. Det finns något viktigt i detta. När vi kritiserar Sd är det lätt hänt att vi också förringar det de tar upp som problem. Vi kan naturligtvis inte acceptera deras vålsamma överdrifter om flyktingar och invandrare, men måste ändå bli bättre på att lyssna och försöka förklara samband.

Jag hörde på radio om avslutningen av "Durban 2", FN:s konferens mot rasism. Det som Irans president gav uttryck för i sin inledning är naturligtvis helt oacceptabelt. Israel ska kritiseras kraftigt för övergreppen i Gaza, men all koppling till Förintelsen och den rasism den var ett uttryck för är djupt olycklig. I en slutdeklaration har tydligen även Iran ställt sig bakom avståndstagande från rasism, främlingshat och intolerans.

Läser också att Fp vill att barn under 15 år ska kunna ställas inför domstol. Det får mig att tänka på Tage Danilessons film Sopor, från tidigt 80- tal. Filmen är en trivsam satir där huvudpersonen är kronprinsessan Viktoria, som tillsmmans med en grupp barn ockuperar slottet. Det får filmens justitieminister att kräva "fler poliser än barn". Är vi kanske på väg dit när folkpartiledare Björklund fått fritt spelrum för inrättandet av det nya "Kravsverige". 

Känner mig idag mycket händig då jag varit sonen behjälplig med att få en ny stötdämpare på plats och därvidlag skruvat dit två muttrar, allt enligt noggranna instruktioner.

21 april Ingenting förvånar, del 3

Slutkommentar om K- bladets insinuanta artikel om Henry Larsson. Idag ägnas jag en hel krönika av Matti Stenrosen, för att jag dristat mig att ha synpunkter på hans artikel. Bara två funderingar:

Stenrosen skriver att "..det är argument som inte biter på Anders Tell, en tung S- politiker som bland annat sitter i kommunstyrelsen och som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden."  Och, undrar jag, innebär dessa mina uppdrag ett alldeles särskilt åliggande att inte få vara kritisk mot en artikel i K- bladet?

Stenrosen slutar med orden: "Men slutsatsen, Anders Tell, är att vi har åsikts- och yttrandefrihet i det här landet." Gäller det även mig, är min stilla undran.

Mest är jag egentligen besviken. För mig finns ingen anledning att vara på tvärs med pressen.

Möte med Regionmuseets arbetsutskott på förmiddagen. Vi diskuterade bland annat uppdragsarkeologin i Skåne. Som det är nu bedriver Regionmuseet, liksom de flesta andra länsmuseer, en uppdragsverksamhet inom arkeologi. Organisationer, myndigheter och fastighetsägare måste enligt kulturminneslagen utreda om det finns fornlämningar innan till exempel en plats bebyggs eller en väg byggs. Museet arbetar mycket med sådana uppdrag. Museets arkeologer gör då en utgrävning och dokumenterar vad man hittat i en rapport. Det vi diskuterar nu är om det finns förutsättningar för en starkare grävande verksamhet i Skåne. Syftet är att trygga kunskapsöverföringen från fynd till museum, något som gagnar medboragarnas tillgång till kulturarvet.

Mitt Första majfirande blir i Finspång i år. Det ska bli roligt att för första gången gå med i ett S- märkt tåg där. Ser nu på arbetarekommunens hemsida att Alexander Gabelic, riksdagsledamot från Linköping  och ordförande i FN- förbundet, ska tala. Marschväg från Folkets Hus till mötesplatsen vid Bergska skolan, där jag gick på gymnasiet. 

20 april Pengar, pengar...

Diskussioner idag på förmiddagen med kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens presidier. Det blev en bra genomgång av viktiga frågor inom skolans område. Inga ställningstaganden om något och det var inte heller meningen. Det får ses som ett led i arbetet med budget 2010. Vi väntar, nog mest med fasa, på den nya skatteintäktsprognosen som kommer på torsdag. Viktigt med djuplodande diskussioner om detta och konsekvenser för framtiden.

Viktigast av allt:
Vi måste se till att behålla tron på framtiden.

Jag vann ett bud på Tradera; en ljudbok där Stig Claesson läser sin bok "De  tio budorden." Det är något speciellt med att höra Stig Claesson läsa sina egna böcker. Rösten passar bra till den sortens meningar som han skriver. "De tio budorden" är en sorts tolkning av budorden som ger dem innebörden av goda levnadsregler att förhålla sig till så att det ska bli ett gott förhållande mellan människor. Intressant, tycker jag.

19 april Två bilder samt ett skäl att höja på ögonbrynen

På Rapport igår visades två tunga inslag, den en väcker förväntningar, det andra förskräcker.

Först visades ett reportage från toppmöte på den amerikanska kontinenten. Alla får vara med utom Kuba, men det väcker ändå hopp. Hugo Chavez överlämnade en bok till Barack Obama som tog i hand tackade och log. Daniel Ortega från Nicaragua, den gamle gerillaledaren som nu åter är president, pratade om vikten av att ha Kuba med. Hillary Clinton pratade om att lägga ideologierna åt sidan för att istället ägna sig åt att lösa problem. Att lägga ideologierna åt sidan skulle kunna ses som något negativt men det är något stort när det kommer från USA. USA har lättat på en del restriktioner mot Kuba och Raul Castro har sagt att de är beredda att diskutera allt med USA för att återupprätta vettiga relationer. Är det från den amerikanska kontinenten hoppet kommer?

Ett annat reportage i Rapport visade på extremnationalistiska strömningar i Ryssland. Något  som kallar sig Slaviska förbundet tränar med skarpladdade vapen för att skydda "Moder Ryssland" mot framför allt människor från de före detta asiatiska sovjetrepublikerna. En av ledarna drog sig inte för att kalla sig nazist. Det är märkligt, tycker jag. Nog ser man en mycket tydlig rysk nationalism men jag trodde att kriget mot Tyskland, "Det stora fosterländska kriget", fortfarande ändå var levande i en sådan utsträckning att människor inte kallade sig nazister. 

Ögonbrynshöjaren hörde jag på radio. Det var arbetsmarknadsminister Littorin som förklarade den högre arbetslösheten i Sverige än i andra europeiska länder med att det är så enkelt att säga upp folk här. Jo, han sa faktiskt det, det är inte bara en tolkning av mig. Jag tycker mig ha hört andra tongångar från det hållet förr. Klagan över stelbenta regler på arbetsmarknaden har varit ett stående inslag i den borgerliga retoriken i många år.

Våra regler här behöver inte vara något problem, det att det är enkelt att säga upp människor på grund av arbetsbrist. Men det förutsätter att det finns goda omställningsmöjligheter i form av en bra A- kassa och möjligheter till utbildning och omskolning. Det håller ju den borgerliga regeringen på att rasera nu. I ett sådant läge behöver vi naturligtvis mycket tuffare villkor för att säga upp folk.

18 april Ingenting förvånar, del 2

Idag är Duveborn "rolig" (läs bedrövlig som vanligt) med en liten notis om Henry Larssons eventuella köp av sin lägenhet. Detta är en mycket underlig historia. Skrämmande om man så vill, och innehåller följande:
1. Det borgerliga styret i Kristianstad vill sälja ut en del av ABK:s lägenheter.
2. En socialdemokrat råkar bo i ett ABK- hus där några av hans grannar vill köpa sina lägenheter.
3. Den socialdemokrat det gäller har inte själv anmält något som helst intresse av att köpa sin lägenhet.
4. Kristianstadsbladet sätter upp den aktuelle socialdemokarten på sin "misstänktlista", med vinjetten "När frågan om att sälja ABK:s lägenheter kom på tal var socialdemokraterna ytterst kritisk. Men när den första ombildningen nu är på gång är Arbetarekommunens ordförande Henry Larsson en av de möjliga köparna."
5. Kommentarerna rullar igång i nätupplagan. "Socialdemokraternas hyckleri" är ett begrepp som kommer till uttryck. Andemeningen är att sossar skor sig när de kan och annat är mest prat.
6. Insinuationerna fortsätter idag i form av en liten notis på K- bladets ledarsida, ägnat åt att förnöja. Den humor som Duveborn försöker prestera går möjligen hem mellan skål och vägg i reaktionära och sossehatande kretsar. Duveborns kommentar är av samma karaktär som flera av nätkommentarerna, det vill säga grovt osakliga.
7. Det har plötsligt blivit en sanning att socialdemokrater skor sig. Den socialdemokrat som råkar bo i ett hus där några av hans grannar vill köpa sina lägenheter har plötsligt själv blivit den skyldige!

Slutsats 1: Kristianstadsbladet har definitivt passerat en oanständighetsgräns när socialdemokrater får stå till svars för vad ens grannar tycker och vad det boregrliga styret i kristianstad gör.
Slutsats 2: Slarviga nyhetsartiklar ger eko på ledarsidan och ger ännu värre kommentarer där. Sambandet mellan nyhetsredaktionen och ledarredaktionen är uppenbart.
Slutsats 3: En socialdemokrat bör bo ensligt för att inte riskera att ha grannar vars åsikter socieldemokraten kan associeras med, enbart i kraft av att man bor grannar.

17 april Och veckan går mot sitt slut

Efter kvällen med föreställningen av Ronny Eriksson på teatern kände jag mig betydligt lättare till mods. Ronny Eriksson är en skarp satiriker, men inte plump som många i den ironiska generationen är. Det finns dessutom en stor portion värme och humanism i hans texter. Ronny Eriksson är förvisso mycket kritisk till socialdemokratin, han kallar sig själv för "socialdemokritisk", men det är lätt att leva med när hans budskap är solidaritet och humanism.  Socialdemokratin skulle inte kunna utvecklas om det inte också fanns en kritisk blick som vill rörelsen väl och utveckla den demokratiska socialistiska idén.

Matti Stenrosen har läst gårdagens blogg, som jag för övrigt skickade till honom. Jag mötte Matti  idag och upprepade min kritik mot att Henry Larsson associeras med vad hans grannar vill. Jag tycker fortfarande att det är en nonsensnyhet att koppla Henry Larsson till vad hans grannar vill.

Ikväll har jag och Henry varit på en albansk fest. Det var invigning av en ny lokal med dans, filmvisning och mat. Trevligt!

Imorgon ska jag gå och lyssna en stund på partidistriktets kongress på Sommarlust. Det är samtidigt lite valupptakt inför Europaparlamentsvalet med Poul Nyrup Rasmussen, ordförande i ESP. det europeiska socialdemokratiska partiet. Även Maritha Ulvskog och Hillevi Larsson ska prata.

Imorgon har Lärarförbundet och kommunal också sin manifestation mot nedskärningar i förskolan och skolan. Hoppas de får ett bra deltagande.

Önskar i övrigt en vacker vårhelg. 

16 april Ingenting förvånar

I dag är det stora nyheter i Kristianstadsbladet. Henry Larssons grannar vill köpa sina lägenheter. Hur i herrans namn kan man skriva en artikel om Henry Larsson på det? Det är enbart oförskämt och insinuant. Dock inte förvånande. Kan man på något sätt associera en socialdemokrat med något som kan komma att uppfattas som negativt så gör man det. Hur resonerar du Matti Stenrosen, när du på det här sättet kopplar Henry Larsson till det hans grannar vill göra? Du skulle troligtvis förneka att du gör det. Men, jo, den kopplingen är mycket enkel att göra. Läs nätkommentarerna till artikeln så får du se.


Socialdemokraterna har förresten aldrig varit emot bostadsrätter, tvärtom. Det är en bra boform för dem som vill ha det. Bland borgerlighetens företrädare och borgerliga media har väl för övrigt HSB alltid betraktats som en del av den socialdemokratiska maktapparaten. Däremot är det vår uppfattning att det ska finnas ett brett utbud av hyresrätter i olika bostadsområden, i olika delar av staden och kommunen, både centralt och icke- centralt. Då kan det bli verkliga valmöjligheter även för dem som inte kan eller vill köpa sin bostad.


K- Bladet har ägnat sig åt och fortsätter att ägna sig åt socialdemokratin och dess företrädare. Det är naturligtvis OK. Fortsätt granska makthavare och vad de gör oavsett partifärg. Det är medias uppgift. Men det är uppenbarligen svårt fört K- bladet att skilja på trams och väsentligheter. Precis just nu pågår en intern maktkamp i det ledande partiet i den borgerliga alliansen. Det förlamar det politiska styret i kommunen. Ledande företrädare pratar inte med varandra och har radikalt motsatta uppfattningar i för kommunen vitala frågor. Och så skriver ortens tidning om att Henry Larssons grannar vill köpa sina lägenheter! Jag kan bara bli riktigt förbannad!


Ikväll blir det föreställning på teatern med Ronny Eriksson, "Rum för rasande". Det ska bli riktigt trevligt. Ronny Eriksson är en vass satiriker med en stor portion humor. Förhoppningsvis kan ilskan ersättas av skratt om några timmar.


15 april Dagen efter

Igår var det åter ett fullmäktige som varade till midnatt. Förvisso diskuterades viktiga frågor, främst kanske om den ekonomiska situationen. Den är allvarlig och det kommer att bli tufft för välfärden de närmaste åren. Men det är inte rätt recept, som vissa moderater förespråkar, att skjuta upp byggandet av ett Naturum. Naturumet är en framtidssatsning som syftar till att lyfta fram Vattenriket. Göra Vattenriket i Kristianstad till ett  välkänt begrepp som lockar naturintresserade, turister och forskare. Vattenriket är ett fantastiskt verktyg för skolan och jag hoppas att vi snart får en skola i Kristianstad som skaffar sig profilen "Biosfärskola".

Det som blev oerhört tydligt igår är den djupa sprickan i moderaterna. Sex moderater,det vill säga sex av 13, (den fjortonde har redan lämnat och gått med i det parti som kallar sig Kristianstadsbygdens framtid) gick emot partilinjen om att behålla satsningen på ett Naturum. Man kan väl för övrigt knappast tala om en partilinje när det gäller moderaterna. Det finns minst två. Det kan ju vara bra med högt i tak men moderaterna är det största partiet i en majoritet som ska leda kommunen. Det syns inget av det nu. Det är beklämmande och till skada för kommunen. Majoriteten är handlingsförlamad.

Om en spricka, ens bråkdelen av denna, hade uppdagats hos socialdemokretarena hade dock ingen möda från de grävande journalisterna på K- bladet sparats för att beskriva detta. Nu är det märkvärdigt tyst. De två ledande moderaterna i det ledande majoritetspartiet pratar inte med varandra och K- bladet skriver inte om det. Det är bedrägligt mot tidningens läsare, i stort sett lika med kommuninvånarna, att inte informera om detta. Jag undrar, Matti Stenrosen, varför detta uppenbarligen inte har något nyhetsvärde?

Tillbaka till ekonomin. Det blir kärvt de kommande åren. Det bästa vore att staten tog ansvar genom ökade statsbidrag till kommunerna. Staten har bättre möjligheter än kommunerna. Går inte det är det min uppfattning att kommunen måste höja skatten för att vi ska klara en bibehållen välfärd värd namnet. Jag ser hur tufft det är i förskolans och skolans värld. Förskolan och skolan behöver mer resurser. Det är inte läge för besparingar. Nu, under krisen, med en situation där många familjer ställs inför drastiska förändringar med förlorade arbeten, är det vår uppgift att se till så att vi har en välfungerande skola, med lugna och trygga lärare. Kunskap kommer att behövas, nu är det viktigare än någonsin att satsa på utbildning.

Vi måste komma ut på andra sidan den här krisen med unga människor som tror på framtiden och livet.

14 april Ordning och reda...

"Ordning och reda, drill och disciplin
lära och lyda det är melodin,
när man har lärt sig känner man sig fin
och länge leve monarkin!"

Ja, så diktade Mikael Wiehe i en satirisk visa någon gång på 70- talet, som en kritik av auktoritära rester i samhället.
Vistexten känns i högsta grad fortfarande aktuell. Idag läser jag till exempel att utbildningsminister Björklund vill kunna stänga av elever i grundskolan och att nuvarande regler är "för slappa".

Det finns visst vissa enstaka elever som har riktigt stora problem med sin skolgång  och som kan yttra sig som ett riktigt dåligt uppträdande. Men det är inte något huvudproblem. Det är att lägga tonvikten på fel saker. I skolan arbetar man tillsammans, lärare och elever, på att ständigt och medvetet förbättra relationer och klimat. Det finns de som behöver extra stöd och då ska de ha det. Det finns de som behöver mer av vuxenstöd för att få en god struktur i sin vardag och då ska de som behöver det få det.

Vi behöver ingen "drill- och disciplinskola". Vi behöver en skola för kunskap och bildning. En skola där vuxna är auktoriteter och goda föredömen. En skola som främjar kreativitet och utveckling av pedagogiska metoder. En skola där vuxna finns med och nära eleverna under skoldagen. En skola där elever är med och tar ansvar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. En skola med goda relationer och bra dialog med föräldrar.

Det som behövs är en annan inställning till skolan än den Björklund företräder.
Lite högtravande skulle man kunna säga att skolan ska vara ett tempel för kunskap och bildning.
Med den synen blir både krav och förväntningar annorlunda.
Med den synen finns det snarare resursbrister vi behöver rätta till.
Så det som behövs är mer resurser till skolan, inte fler ordningsregler.

13 april Ett budskap som gör mig illamående

Under några veckor har P1- programmet Kaliber redovisat en granskning av Sverigedemokraterna. Föga överraskande döljer sig under den numera putsade fasaden grova fördomar och ren rasism. Det är vämjeligt att höra och gör mig direkt illamående. Det måste naturligtvis vara alla demokratiska krafters uppgift att tydliggöra vad Sverigedemokraterna står för. 

Idag lyssnade jag på den sista delen i detta reportage som handlade om att Sverigedemokrater är de som utsätts för den mest omfattande förföljelsen bland politiker. Den är både individuellt riktad, där enskilda får sin egendom sönderslagen, och den är riktad mot sverigedemokratiska aktiviteter som torgmöten. Väl känt är väl de torgmöten som Sd försökt genomföra i Malmö, men som blivit tystade av visslande, skrikande motståndare till Sd. I mitten på 90- talet ville man från Sd: s sida har brå, det sa en tidigare Sd- aktivist, för det gav den uppmärksamhet de önskade. Nu är de etablerade och vill framstå som vilket parti som helst. Nu vill de genomföra sina torgmöten i lugn och ro. Hyckleriet är uppenbart.

Sverigedemokraternas framgångar är de etablerade partiernas misslyckanden. Det är min övertygelse att väldigt få människor är fientligt inställda till de som råkar vara födda på någon annan del av Jorden och som har tagit sig hit för att hitta en fristad. Främlingsfientligheten är ett slags civilisationens misslyckande. Det kan väl rimligen inte finnas någon annan mening med samhällsbyggande än att se till så att människor kan ha det tryggt, förkovra sig, växa och bidra till det gemensamma. Detta är i grund och botten socialismens idé, en idè på vilken grund välfärdssverige har byggts. Det är den idén vi åter måste göra synlig och tydlig. Den bygger på solidaritet, rättvisa och alla människors lika värde. Vi deltar gemensamt i bygga ett civiliserat samhälle och bidrar efter förmåga och kan ta del av välfärdens tjänster när vi behöver dem.

Det är med det budskapet vi ska möta sverigedemokrater. Inte med odemokratiska metoder som gör dem till martyrer, där de kan bygga vidare på myten om sig själva som utsatta och förföljda.

 

12 april Godmorgon världen

På söndgar mellan 9 och 11 är "Godmorgon världen" en alldeles lagom syssla. "Panelen" diskuterade naturligtvis Wanja Lundby Wedins beslut att sitta kvar och huruvida det är bra ller dåligt ör både LO och socialdemokraterna. Rörelsen är utan tvekan pressad nu och vad som är riktiga beslut när det gäller ledarskapet är inte alldeles självklart. Det trista i sammanhanget är hur borgerligheten vinner på arbetarrörelsens självmål och verkligen exploaterar det nu. Vi kan bättre!  I "Public service" spann man vidare på temat där Wanja försetts med överrockarna Ylva Thörn och Göran Johnsson. Det var bra satir, tycker jag.

Tack, Marika, för synpunkter på gårdagens blogg. Du har naturligtvis rätt när det gäller många kvinnors situation och att det är viktigt att berätta om dem. Men det gör personer som Liza Marklunds ansvar så mycket större. Det är ledsamt om det visar sig att hon tagit till överdrifter eller direkta osanningar för att stärka de historier hon berättar. Det är ledsamt eftersom det förskjuter fokus från den fråga det borde handla om.

  


11 april Påskaftonsförmiddag

Lyssnar just på P1. Det är ett program med ytterligare en kritisk granskning av Liza Marklund och hennes böcker om Mia Erikson. Det finns uppenbarligen många omständigheter som tyder på att mycket var påhittat. I dagens program tas även en gammal artikelserie från tidigt 90- tal i Expressen om verksamheten "Trossen", för misshandlade kvinnor. Artiklarna skrevs av Liza Marklund och påstod att "Trossens" verksamhet var oduglig och endast till för att berika ägaren. I progammet. I programmet redovisas uppgifter som motsäger Marklunds reportage.

Den slutsats jag kan dra är att stora media som når ut till många och framträdande mediapersonligheter har väldigt stor makt. En "sanning" som sätts i tidningar eller TV verkligen uppfattas som och blir sann. Den makten och den sanningen kan drabba hårt och skoningslöst. En människa utan tillgång till samma makt är  helt chanslös.

Makthavare inom media har ett ohyggligt stort ansvar för människors väl och ve. Men eftersom makt alltid korrumperar behövs modiga människor som ifrågasätter även den makten.

Det var en mycket bra insändare av Dan Berger i dagens K- blad. Han redovisar klart och tydligt konsekvenserna av det synsätt som borgerligeten  står för när det gäller människor som har det tufft och som behövt den sysselsättning som erbjudits på C4 Arbetsmarknad.Det finns de som har en en ganska lång sträcka tillbaka till ett vanligt arbete, efter till exempel sjukdom, sociala problem och missbruk. En väg tillbaka är nu stängd, den via C4 Arbetsmarknad. Det börjar också märkas nu att de som fått något meningsfullt att göra där inte längre är kvar. Rastplatser och badplatser är ostädade, kommunen behöver köpa tjänster av andra för några av de uppgifter arbetslagen på C4 Arbetsmarknad har skött. Samtidigt sägs ett antal av dem upp som arbetat som handledare i verksaamheten. Detta är fullständigt vanvett! Ingen kan ju tjäna på en sådan här politik. Det finns bara förlorare och klassamhället får allt tydligare konturer.


Trots företeelser som gör tillvaron dyster, som är svåra att släppa taget om och sluta fundera på så ska man njuta av tiden och livet när det är möjliigt. 
Solen skiner idag.
Det blir en fin påskafton.
Det får nog bli en bäsk till sillen ikväll.

10 april Fredagen har gått rätt snabbt ändå

Dagen började rätt tidigt. Vi hade ett styrelsemöte med Nyehusens samfällighetsförening på förmiddagen. Vi hade idag ett gemensamt styrelesmöte med villaägarföreningen, som är en fritidsinriktad förening som ordnar trivselaktiviteter som till exempel boule, tipspromenader och midsommarfirande. Samfällighetsföreningen ansvarar för vägarna i området och det börjar bli dags för ny beläggning, tycker vi. Frågan är vad Vägverket tycker, för det är de som ska betala för ny beläggning.

Det har blivit en kort konsttur till Samlargrafik och Krikata skaparverkstad i Vanneberga samt två konstbesök i Yngsjö.

Lite bokläsning får det bli i helgen. Jag tänker fortsätta med Torgny Lindgrens "Norrlands akvavit". Den gamle före detta predikanten återvänder till Västerbottens inland där han en gång var en hejare på att frälsa folk. Sent i livet har han dock kommit fram till att allt är båg och han gör sin resa för att träffa dem han en gång frälst för att tala om att han hade fel.

Lugnt och stilla ska det annars bli i helgen. Det fysiska får inskränka sig till stilla promenader.

9 april Påsk och funderingar om en ny Jesus

Nu blir det fint med några dagars ledighet. För närvarande är båda barnen hemma och det är ju också trevligt. H planerar flytt till Malmö och E åker väl snart till Venezuela igen.

Igåreftermiddag blev det en kort diskussion i KS- gruppen om budgetförutsättningarna nästa år. Det ser inte bra ut och vi måste nu själva förbereda ett trovärdigt och hållbart alternativ till borgarnas budget inför fullmäktigemötet i juni. Igår uttryckte BUN:s ordförande Pierre Månsson på presskonferensen efter BUN- sammanträdet sin egen tveksamhet  över förslaget om måltidsavgifter i gymansieskolan och sa att det kanske, eventuellt inte behövde införas. I tidningen idag var det en sanning att låta måltiderna förbli avgiftsfria. Nu torde det bli svårt att införa denna avgft efter tidningens klara besked om vad Månsson sagt och det är ju bra. Dock ett exempel på medias oförmåga att åskådliggöra resonemang även om det denna gång tjänade en god sak.

Jag kom, apropå stundande påskhelg, osökt att tänka på Sven Wernströms bok "Kamrat Jesus", från tidigt 70- tal. Den handlar om Jesus som växer upp i ett av romarna ockuperat land. Jesus söker sig till den revolutionäre Johannes Döparen och ansluter sig till hans idéer om att osynlig gud ska hjälpa dem till befrielse från romarna. När Johannes Döparen infångats och avrättats tar Jesus över ledningen för den revolutionära gruppen och beger sig till Jerusalem för att göra uppror. Jesus inser att någon osynlig gud inte kommer att hjälpa dem men då är det redan för sent. Ska man göra uppror får man klara det själv utan den osynlige guden.

Läser en stund senare det nya numret av Efterarbetet. Göran Greiders krönika om en ljusnande framtid för den socialdemokratiska reformismen känns väldigt hoppingivande. Han är en av dem som försöker formulera hoppet. Göran Greider är väl ingen Jesus precis, men eftersom jag läst Jonas Gardells kommentarer om sin nya bok om Jesus, om att Jesus möjligen var tjock, tandlös och pratade dialekt, så kan jag ändå tänka mig Göran Greider i rollen (Har dock inte uppfattat att Göran är tandlös eller talar vidare mycket dialekt, även om han stundom artikulerar lite otydligt)

Hade efter jobbet idag tänkt mig några påsköl, men den hyllan var tom. Jag har annars hört positivt om Oppigårds påsk ale. Dock är ju sortimentet som bekant bra ändå så jag hittade några andra ale från Oppigård, ett litet bryggeri i Dalarna.

8 april Om förskolan mm

Lång dag idag. Det började med en presskonferens i morse, som hålls dagen efter ett BUN- sammanträde. Det blev en ganska lång diskussion med de två journalisterna från K- Bladet respektive Norra Skåne om ekonomi (trots att inget beslut fattades igår), om föräldra- och personalprotester mot förslagen om besparingar i förskolan och beslutet om stängningen av Träne skola. Det finns otvivelaktigt en stor oro och ett stort engagemang både från föräldrar och personal för förskolan. Jag redovisade vårt förslag om en fördjupad medborgardialog om förskolans och skolans utveckling kommande år.

Under förmiddagen författade jag en insändare om S- gruppens ställningstagande när det gäller förslaget till besparingar i förskolan. Hela gruppen ska underteckna så jag väntar under dagen på reaktioner från gruppkamraterna så att jag kan skicka insändaren ikväll. Vår utgångspunkt är egentligen att vi behöver mer resurser för att öka kvaliteten i förskolan och skolan. Men politik handlar om att välja och den borgerliga regeringen har valt sin väg. De har sänkt skatterna med 80 miljarder och det påverkar naturligtvis möjligheterna att upprätthålla en bra välfärd även i ekonomiskt kärva tider.

Om en stund har vi gruppmöte med kommunstyrelsegruppen och senare med fullmäktigegruppen. Vi får börja diskutera budgetförutsättningarna i KS- gruppen nu. Vi börjar närma oss lite mer vetskap om förutsättningarna nästa år. Skatteintäkterna räknas förmodligen ner så det tillskott som regeringen nu väntas föreslå i vårpropositionen kommer nog bara räcka till att balansera nedgången i skatteintäkter. Det är inte en offensiv politik!

Hinns det med på KS- gruppen tänker jag informera lite om BUN och det förslag till medborgardialog vi la igår. Om det finns utrymme för det tänker jag även att ta upp frågan om gårdsförsäljning av vin och för den delen även öl. Jag tycker att vi som kommun ska agera till stöd för förslaget att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl eftersom det nu är konstaterat att EU inte anser det strida mot Systembolagsmonopolet i övrigt. Det skulle passa bra in i vår livsmedelsprofil om det fanns möjligheter även till sådan verksamhet i kommunen. När kommer det första mikrobryggeriet?

7 april BUN- sammanträde

Idag har barn- och utbildningsnämnden sammanträtt och bland annat beslutat stänga Träne skola. Det sker först efter vårterminen 2010 och inebär att barnen bara behöver byta skola en gång. Det är enligt föräldrarnas önskemål och högst rimligt. BUN:s prognostiserade underskott har minskat från 18 till 13 miljoner. Dessvärre ser skatteintäkterna ut att minska ytterligare så 2010 och de närmaste åren därefter blir ett svåra år.

Frågan om  skattehöjning kommer alldeles säkert att diskuteras, men det är ändå ingen riktigt bra lösning att höja kommunalskatten. Det vore bättre att balansera de prognostiserade underskotten med höjningar av statliga skatter som kan tas ut på ett rättvisare sätt. För att staten måste gå in är alldeles självklart, utan sådant stöd blir det mer eller mindre katastrof för välfärden och massarbetslösheten kommer att spridas snabbt till offentliganställda. En sådan utveckling vore djupt olycklig.

Idag har regeringen släppt att 7 miljarder kommer som stöd till kommuner och landsting nästa år. Det innebär cirka 40 miljoner för Kristianstads kommuns del, vilket naturligtvis är välkommet. Man ska dock ha i minnet att det bara är något mer än vad den indexering av statsbidragen som normalt sker skulle ha innburit, men som regeringen slopat för i år och nästa år.

Månag förändringar sker under kommande år som påverkar förskolan och skolan. Dels är det naturligtvis ekonomin som spökar och som gör det nödvändigt att tänka i mer övergripande banor. Dels är det de strukturella bekymren med minskande elevkullar i tonårsåldrarna och demografiska förändringar inom kommunen. Från S- gruppens sida lade vi därför idag ett förslag i nämnden om att anordna en fördjupad medborgardialog om de förändringar som sker i förskolans och skolans värld. Vi måste föra diskussionen brett om vad det innbär att vi har 40 grundskolor i kommunen och många är rätt små. Hur gör vi för att upprätthålla en god kommunal service i hela kommunen men kanske med något färre skolor? Kommunen ser ut som den gör med många bosatta på mindre orter och landsbygd. Det gör att vi behöver många skolor, men kanke annorlunda än idag. Kan vi låta förskoleavdelningarna vara mer flexibla där personalen själv tar ansvar för att kanske utöka barngruppen något om man ser att det är möjligt? Hur gör vi med de högstadieskolor som har minskat antal elever och där det kan bli svårt att upprätthålla ämneskompetens och elevernas valmöjligheter av språk?

Vår utgångspunkt är att det borde vara möjligt att ha en bred dialog om dessa frågor och diskutera prioriteringar í skolans värld och att det finns en vilja att  vara med och ta ansvar även för svåra beslut. Vårt föslag kommer att behandlas på nästa nämndssammanträde så vi får se vad majoriteten tycekr i frågan.

6 april LO behövs

Wanja Lundby Wedin sitter kvar som ordförande i LO. Alla förbunden sluter upp och jag hör Wanja betona den facklig- politiska samverkan på presskonferensen efter det många timmar långa styrelsemötet. Ja, nu gäller det att gå till offensiv, till offensiv för kollektivavtalen, till offensiv för en aktiv arbetmarknadspolitik och för facklig solidaritet i Europa. Facket och partiet behövs båda i kampen för goda villkor på arbetsmarknaden och för en generell välfärd värd namnet.

Som jag skrev i gårdagens blogg handlar det nu, mer än allt annat, om trovärdighet, trovärdighet som räcker så långt att arbetarrörelsen, både fack och parti, uppfattas som de krafter i samhället som båda har förmågan att klara landet igenom krisen och dessutom formulera hopp om framtiden. Facket tar ansvar genom kollektivavtalen och partiet tar det avgörande politiska ansvaret.

Imorgon blir det inga sparbeslut på BUN:s sammanträde. Fick reda på förut att facken begärt central förhandling. Jag föstår att förvaltningen vill ha beslut så snart som möjligt, för att kunna planera och genomföra så bra som möjligt. Jag vill helst vänta  tills efter vårpropoitionen och en ny skatteintäktsprognos kommer senare i april. Nu blir det förmodligen så och det är bättre än att fatta beslut nu.  

5 april Opinioner måste tas på allvar

Det har varit en fin helg som något fördunklas av raset i opinionen för socialdemokraterna, i en av de många opinionsinstituten. Som flera kommenterande sagt så kan man naturligtvis inte dra några slutsatser av en mätning, det är trenderna man måste följa. Klart är att den borgerliga regeringen, läs moderaterna, vunnit i opinionen enda sedan senhösten. De har vunnit på krisen och på den bild de skapat av  sin krishantering. Det är skickligt och ett helt annat agerande  än den förra borgerliga regeringen 91-94. De bemästrade inte situationen och känslan bland de flesta var förmodligen att kris rådde även i regeringskansliet

Men de stigande opinionssiffrorna för regeringen har inte bara med krisen att göra. Reinfeldts tråkiga och synnerligen torra framtoning tror jag på sitt sätt även är förtrondeskapande. Borg är en skicklig pedagog. Vad de säger och vad som är deras budskap tycks spela mindre roll. Eller också är det det som spelar roll. Det kanske finns en bred opinion för skattesänkarpolitiken och urholkningen av den generella, gemensamt finansierade välfärden?

Men det räcker inte heller med det som förklaring till den stigande populariteten för Reinfeldt och Borg. För det är dem det handlar om, de andra borgerliga partierna har inga framgångar alls. Det handlar naturligtvis också om socialdemokraternas agerande och hanterande av politiska sakfrågor.

Myckt fokus har riktats mot Mona Sahlin. Partiledaren är viktig, det går aldrig att komma ifrån det. Partiledaren ska ha förmåga att formulera det som människor upplever och känner på ett trovärdigt sätt. Partiledaren måste visa medkänsla, visa att han eller hon förstår det som händer i folkdjupet, särskilt nu när det är kris och oron sprider sig och många vill ha något som känns tryggt att luta sig mot. Dessutom måste partiledaren visa ledarskap i det offentliga samtalet, i debatter och TV- nyheter. Det får inte finnas någon tvekan om att partiledaren, när han/hon blivit statsminister, är den som bäst företräder mig här i Sverige och landet i internationella sammanhang som i till exempel  EU eller FN.

Sen är det socialdemokratiska partiet större än sin ledare. Stöd för partiet beror också på vilket förtroende vi, alla som företräder partiet i olika sammanhang, vi förmår att skapa för oss. Just nu är vi en förtroendekris. Det handlar om att vi inte lyckats formulera ett tydligt alternativ till regeringens politik och det handlar om att ledande företrädare varit slarviga när de gått in i roller där de verkat enligt den så kallade marknadens principer.

Det vi måste vinna tillbaka nu är trovärdighet!

Det betyder följande:
- Våra ledare måste ha fokus på att skapa trovärdighet i frågor som är avgörande för landet, nu i den kris som pågår. Vi upplevs, tror jag, som slagordsmässiga i för stor utsträckning. Stickspåret med bonusdebatten i riksdagen var inte bra, speciellt inte nu.
- Vi måste se till att upprätthålla viktiga ideologiska grundprinciper även i sammanhang där våra företrädare sitter med, och ska sitta med, i organ som inte direkt vägleds av arbetarrörelsens ideal.
- Vi som är politiskt och fackligt aktiva lokalt måste nu stiga fram på ett tydligt sätt överallt där politiska frågor berörs och kommenteras.

På det här sättet tror jag det är möjligt att återvinna förlorat förtroende.
Vi måste visa att vi är en samhällskritisk kraft, men också att vi är en kraft  som är beredd och rustad för att ta ansvar. Det är det jag tror att de flesta människor förknippar socialdemokratin med och bristerna i både en välformulerad samhällskritik och förmågan att ta ansvar är det som ifrågasätts nu av många i detta land.

4 april Idag blir det en tur till Östra Skånes riviera

En bok att läsa sittandes utomhus, är något som känns lockande en dag som denna.

En promenad längs havsstranden är även det en fullt tänkbar sysselsättning.

Idag har chefredaktören för ortens tidning sett sig nödsakad att betona denna tidnings oberoende och granskande roll, apropå ett uttalande som påstås ha yttrats av "en hög kommunal tjänsteman." Det må nu chefredaktören gärna göra. Problemet är bara att han lyckas framställa det  precis som om kommunala tjänstemän i allmänhet, eller för den delen politiker, vill bestämma vad som ska stå i tidningen.

Så är naturligtvis inte fallet. Tjänstemän och politiker är i högsta grad medvetna och kunniga om medias oberoende och granskande roll. Men det kan väl ändå inte innebära att det är förbjudet att andas minsta kritik, eller ha synpunkter, om denna granskning? 

Jag citerade häromdagen J Duveborns ord om att: "det får vi återkomma till i valrörelsen." Det tycker jag redovisar en helt annan roll än att bara vara ett granskande och grävande medium. Jag förväntar mig efter sådana uttryck närmast en programförklaring och därmed har detta medium tagit på sig en helt annan roll än den oberoende granskarens. Det blir logiskt att invänta det nya partiets, Kristianstadsbladspartiets program inför valet 2010.

Men idag får tankarna ägnas åt annat.
Den svenskaste längtan som finns, längtan efter ljus och värme är på väg att uppfyllas även detta år.

3 april Veckoslutsfunderingar

Mer transkådning ikväll. En stund vid Pulken mellan sex och sju ikväll var ett trevligt och inte minst rogivande sätt att få lite utevistelse nu när våren kanske tar fart. Många människor med kikare och några tusen tranor. De utfodras med foderkorn numera. Tidigare har de med god aptit tuggat i sig maltkornet som går på export till England och, får man förmoda, blir en ingrediens i någon god engelsk ale. 

Eftermiddagen avslutades annars med fika på museet med S, som är imam i den muslimska församlingen här i Kristianstad. Jag lärde känna S för flera år sedan och vi träffas emellanåt över en eftermiddagsfika. Det är alltid en trevlig stund och jag har lärt mig en hel del om islam. Jag bad S fundera på att bjuda in kommunstyrelsen till moskén, som finns ute på Näsby, för att informera om den verksamhet församlingen erbjuder, bland annat en omfattande barnverksamhet. Trots att jag själv inte är troende, och det vet S, så känner jag en mycket stor respekt för de som har en tro som det går att diskutera, föra ett samtal om. Fundamentalister av olika sorter, politiska eller religiösa, är det sällan meningsfullt att diskutera med. De är övertygade om en absolut sanning på ett sådant sätt att diskussioner blir meningslösa.

Tack, Sten för synpunkter i den bloggkommentar. Ja, frågan är hur vi når ut med våra frågor på ett bättre sätt än vad vi gör nu. K- bladet kan vi inte räkna med, även om tidningen i regel tar in insändare. Vi behöver egna pressröster. Efterarbetet är ett bra försök och jag hoppas att det kommer att gå bra för denna veckoslutstidskrift. Annars tror jag att det skulle varav möjligt att starta en nättidning, även lokalt, med koppling till arbetarrörelsen. Det som krävs är bara hårt arbete och en tilltalande layout samt att få spridning på nätadressen. Jo, jag vet, det är inte enkelt att få till det, men jag tror det skulle vara möjligt. Tänk, en vass röst i Kristianstad som ger ett annat budskap än J Duveborn. Visst vore det häftigt.

Till skrivandet av detta blogginlägg avnjutes en Slottskällans strong ale. Inte dumt det heller. 


2 april Vårdag

Vårdag är det idag och utevistelse hade varit att föredra. Från mitt arbetsrum ser jag Helge å som glittrar i solen.

Det var en trevlig dag i Malmö igår, på nordisk museikonferens, där även länsmuseernas samarbetsråd hade sitt årsmöte. Temat för konferensen är klimat, miljö och hållbarhet och på vilket sätt museerna kan bidra i den pågående debatten. Någon nämnde mycket konkreta effekter av miljöförstöring som att fasader vittrar sönder på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att berghällar med hällristningar vittrar sönder. Sådant är påtagligt och greppbart.

När det gäller museerna och det hållbara samhället är det kanske svårare att alldeles omedelbart se kopplingar. Museernas verksamhet handlar om berättelser om det som en gång var. Berättelserna är många och de används till att också tolka och förstå det som sker idag. Genom berättandet ökar förståelsen och kunskapen både om svunna tider och det som händer nu. Dessutom kan alla dessa berättelser ge oss ledtrådar om framtiden och hur vi ska hantera det som ligger framför oss. Berättelser om företeelser som lett till krig, nöd eller annan förödelse kanske kan få oss att undvika sådana alternativ i framtiden. Berättelser om det som lett till goda livsbetingelser och ett varsamt hanterande av natur och miljö kanske kan få oss att välja sådana vägar.

Det hållbara samhället handlar inte bara om klimat- och miljöfrågor utan också om påverkan och demokrati, för att så många som möjligt ska kunna vara delaktiga i samhällsbygget. Det skapar också hållbarhet, trygghet och långsiktighet.

BUN:s presidium samt förvaltningschef har idag träffat skolområde 1:s skolchef och rektorer. Vi ska under våren träffa alla skolområdena för en stunds diskussion om frågor som upplevs som viktiga. Det var ett bra samtal under dryga 2,5 timmar. De var naturligtvis intresserade av den pågående utredningen om skolorna i centrala och östra staden. Hur blir det med F-9- klasser på Centralskolan, vad händer med Norretullskolan och blir det grundskola på Milnerskolan? Än är inte allt utrett. För mig är Nosabyskolan en nyckelfråga. Den ligger egentligen fel, på en plats med ganska få bostäder i närheten och bostadsexpansionen kommande år ligger snarare åt Hammar och Hammarslund. Jag tycker det skulle vara spännande att ersätta Norretull med en ny skola där Allöskolan ligger idag, använda Milner som senaredelsskola och snarare bygga ut skolan i Hammar än att satsa kanske bortåt 100 miljoner kronor på att rusta Nosabyskolan. Jag behöver lite mer svar om ekonomiska konsekvenser innan jag tar ställning.

Nu ska jag strax träffa gymnasieelever som vill protestera mot förslaget att införa avgift på skolmåltiderna. Jag håller med dem. Även om gymnasieskolan i teorin är en frivillig skolform är den inte det i praktiken. Det ska vara fria måltider i gymnasiet precis som i grundskolan.

1 april Viktigt möte

Vi hade bra en bra diskussion i BUN- gruppen igårkväll. Dels diskuterade vi de sparförslag som lagts där vi vill minska betinget för förskolan och inte införa måltidsavgif i gymnasiet. Det statsbidrag som betalas ut till kommuner och landsting brukar indexeras med hänsyn till- löne- och annan kostnadsutveckling. Så har inte skett i år. Regeringen har prioriterat skattesänkningar och därför är nu den offentliga välfärden i fara. De miljoner som nu uteblivit i statsbidraget till kommunen hade annars gjort god nytta i skolan.

Vi diskuterade även framtiden ocfh vad det är för frågor vi ska lyfta fram i budgetarbete, i styrkort och inför valet nästa år. Vi ska tydligt och klart visa att vi står för kunskap och bildning, till skilllnad från Björklund som mest är intresserad av disciplin- och ordningsfrågor. Det är med kunskap och bildning människor kan ta makt; makten över sina egna livsval och makten att påverka och förändra det samhälle vi lever i.

Vi behöver också satsa mer resurser på dem som behöver extra stöd i skolan. Helst tidiga insatser. De läs- och skrivaprojekt som pågår nu är bra, där yngre elever under en tioveckorsperiod får träna mer intensivt. Det är dock viktigt att den metodutveckling som sker vilar på en vetenskaplig grund. Därför är vårt pedagogiska center viktigt.

Idag ska jag åka till Malmö och delta på Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte. Samarbetsrådets medlemmar, det vill säga länsmuseerna,  träffas två gånger om året. Mötena hålls på olika länsmuseer runt om i landet. Under de drygt tio år jag varit med i museistyrelsen har det inneburit att jag fått förmånen att besöka museer härifrån de sydliga delarna av landet och upp till Umeå och Kiruna. Det har varit oerhört givande att ta del av hur man arbetar med vårt rika kulturarv i hela Sverige. Men idag blir det alltså Malmö och det är ju trrevligt det också.

RSS 2.0