31 mars Ekonomi och sparbeting

Barn- och utbildningsnämnden ska på tisdag i nästa vecka behandla ett sparförslag på sammanlagt knappt 22 miljoner kronor, som lagts av ban- och utbildningsförvaltningen. Ikväll ska vi fortsätta diskutera detta förslaget i vår S- grupp i barn- och utbildningsnämnden.

Detta är inte enkelt. För min del tycker jag att vi från oppositionens sida ska vara konstruktiva och försöka medverka till ett ändå acceptabelt ställningstagande i nämnden. Det innebär ett accepterande av vissa besparingar i år, men som inte med automatik förs med till 2010. Som vi har diskuterat hittills så säger vi bestämt nej till måltidsavgifter i gymnasieskolan. Vi tycker också att förskolan  får ett för tufft beting, men har inte landat i något konkret ännu.

När det gäller 2010 så vill inte jag dra några slutsatser om det förrän vi vet lite mer om förutsättningarna. Vi väntar på en ny skatteintäktsprognos som kommer den 23 april och vi väntar på regeringens vårproposition, som läggs den 15 april. Därefter ska vi fastställa en kommunal budget i juni. Först då vet vi lite bättre om förutsättningarna för 2010. Först då bör vi fördjupa oss ordentligt när det gäller barn- och utbildningsnämndens handlingsutrymme 2010.

Ikväll ska vi också börja diskutera lite inför nästa år. Vad är det för frågor vi vill prioritera både i budgeten till nästa år och inför den kommande valrörelsen? Vi har vårt program "Ett rättvisare Kristianstad", som vi tog fram i höstas, som en bra utgångspunkt och även vårt internbudgetförslag för 2009. Vi behöver också diskutera ett förslag till styrkort.

Vi får se vad vi kommer fram till ikväll. Hoppas dock vara hemma till Aktuellt för att följa den senaste händelseutvecklingen i Sverige och världen.

30 mars AMF mm

Jag såg några uttalanden av Elmehagen, några år gamla, som visades på Agenda, tror jag det var. Han uttalade där mycket skarp kritik mot höga löner för direktörer. Det är bland annat av det skälet jag sparar i AMF för att jag tycker att han alltid redovisat en väldigt sund inställning. Han visade sig vara en bluff. Om styrelsen godkänt hans egendomliga villkor  så är ju det styrelsens ansvar. Det som retar mig är däremot Elmehagens flytt av sina egna pengar innan återtaget beslutades. Det måste väl vara att betrakta, om det inte är kriminellt, som gravt omoraliskt och stötande för den allmänna rättskänslan.

Jag läste i K-bladet i lördags att EU- rätten inte hindrar gårdsförsäljning av vin och öl. Den svenska utredaren av detta har dessförinnan dragit slutsatsen att gårdsförsäljning skulle hota Systembolagets monopol. Den ansvarige kommissionären har nu slagit fast att så alltså inte är fallet. Själv tycker jag det skulle vara helt OK med gårdsförsäljning av vin och öl, hos små lokala tillverkare. Små vinodlingar växer nu fram i Skåne, några finns i vår kommun. Det har blivit allt populärare med små ölbryggerier, så kallade mikrobryggerier. än finns inget här,  men det borde finnas utrymme för det i denna livsmedelsbygd. Jag är en stor anhängare till systembolagsmonopolet, men inom ramen för det skulle det vara väldigt trevligt om gårdar/mikrobryggerier själva fick saluföra det de producerar.

Idag finns en Stig Claessonbok som jag saknar på Antikvariat.net. Problemet är priset: 2500 kronor. Det är för mastigt för att jag ska klara av det. Visst vill jag gärna ha den här 24- sidiga boken med fotografier av Yngve Baum och lte text av Stig Claesson. Men 2500, nej, det är ändå för bra. Det får vänta till någon annan gång.

Kunzelmann & Kunzelmann artar sig bra. Jag tyckte den började som mer av en skröna, men den har otvivelaktigt ett djup med ansatsen i det nazistiska Tyskland på 30- talet, där jakten på "degenererade element" pågår som bäst.


   

29 mars Till vad är politik?

Jag hörde just Irlands finansminister säga att politik är till för att lösa problem, funnes inga problem så behövdes ingen politik. Det tycker jag kan sammanfatta en ordinär, inskränkt,  högeruppfattning om politik. Visst ska politiken lösa problem, med politisk handling går det att förändra världen. Men politiken är lite större än så. Det handlar också om på vilket sätt vi människor fattar beslut om det som är gemensamma angelägenheter. Det är i högsta grad politik om beslut som rör många fattas i demokratiskt valda församlingar eller om sådana beslut reduceras till till mindre grupper av personer i slutna styrelserum.

I den rådande krisen är vägvalen politiska. Hur mycket ska stater lägga sig i och vad kan stater åstadkomma? Det skiljer nu mellan USA och Europa. I USA pumpas miljarder med dollar in i banker och industrier därför att Obama inser att staten måste träda in för att undvika en fullständig katastrof. Lyssnar man på Reinfeldt är det inte samma slutsatser han drar. Min uppfattning är att han på grund av en ideologisk låsning inte ser eller vill se nödvändigheten av att samhället står stadigt och tryggt och ser till att skydda människor från att fara illa.

Per T Ohlsson, som skriver i Sydsvenskan, är liberal. Så här skriver han i sin krönika i dagens Sydsvenskan: "Med räntor som närmar sig nollpunkten är det dessutom ofrånkomligt att flytta tyngdpunkten i krisbekämpningen från penningpolitik till finanspolitik. Dessa insikter vägleder Obamaadministrtionen, men har ännu inte slagit igenom i Europa."

Vidare skriver han: " Kapitalismen är instabil till sin natur. Därför är den så dynamisk. Men insatbila system kan gå i baklås och i sådana lägen måste någon trycka på omstartsknappen. Någon i detta fall är staten."

Om nu inte Reinfeldt  och Borg lyssnar på Tomas Östros, så kan de väl iallafall lyssna på en tung liberal röst i dessa tider.

Jag läser idag om en 12- årig pojke som sköts till döds av israeliska soldater i flyktinglägret Jenin på Västbanken, för fyra år sedan. När pojken dödförklarats fick hans föräldrar frågan om de kunde tänka sig att donera hans organ. De svarade ja efter att ha rådfrågat sin religiöse ledare. Hur skulle man ställa sig ifall några av mottagarna var judar? Det svar de fick var: "Det är ett gott val, en humanistisk handling. Ni ger inte  till judar, ni ger till människor."

Detta tycker jag är en stor handling.

28 mars Tranor

Jag och K har idag varit och tittat på tranor vid Pulken, nära Yngsjö. Det är fascinerande att se dessa eleganta fåglar, särskilt att se dem gå in för landning. De rör sig långsamt ner i vida bågar, ofast landar de i par. På lite högre höjd ser man dem ofta i en snygg V- formation ofta förenat med en högjludd kommunikation. Är det vanliga samtal dem emellan som förs eller behöver de kommunicera för att hålla rätt kurs, hålla rätt position i gruppen eller är det synpunkter om vart de rätta vindarna finns?

Dessa dagar är det lätt att bli förbannad och då kommer jag osökt at tänka på de inledande raderna ur Kjell Höglunds "Häxprocess" från tidigt 70- tal:

Det är så lätt att hitta syndabockar om man vill
och fastän häxprocesser hörde gångna tider till
så har vi inte glömt principen, den är allt för bra.
Den kommer väl till pass när det är något vi vill  ha,

Eller kan jag känna ett lätt vemod över sakernas tillstånd och, med koppling till tranor, minnas dikten av Dan Andersson, "Gässen flytta":

När de gamla såren heta tära
och din kind är vätt av ensamhetens gråt.
När att leva är att stenar bära
och din sång är sorg som vilsna tranors låt.
Gå och drick en fläkt av höstens vindar
se med mig mot bleka, blåa skyn.
Kom och och stå med mig vid hagens grindar
när de vilda gässen flyga över byn.

Det finns alltså ändå hopp och det hoppet måste formuleras.

27 mars Vänd debatten!

Att vända debatten är lättare sagt en gjort. Ett exempel på det finns i dagens K- blad. Jag ser att Kristianstadsbladet och Duveborn, i en signerad understreckare, tänker återkomma till "felprioriteringarna" i kommunen "i nästa års val". Ja, tydligare än så här kan knappt Kristianstadsbladets roll i den lokala politiken beskrivas. Därför vore det hederligt att också ställa upp i valet nästa år, som Kristianstadsbladspartiet. I händelse av tillräckligt med röster skulle det ge tillfälle för Duveborn att även vara med och ta ansvar.

Nu tänker sig nog inte Duveborn det, men man kan ibland undra över den roll tidningen tar på sig. Nu har en tidning, i ett land med fri press, all rätt att skriva precis vad den vill. Det är jag mycket tacksam för. Alla andra alternativ är sämre. Men det måste ju också innebära att det står var och en fritt att också ha synpunkter på det som skrivs.

Min uppfattning är att tidningens ledarsida, och för all del också nyheterna, till mycket stor del bedriver kampanjer av olika slag. Media som kritiska granskare av makten är en självklar del av demokratin, men det måste var tillåtet att ifrågasätta, i detta fall, K- bladets roll som kommunal makthavare. De som har makten i en kommun ska man kunna rösta in i kommunfullmäktige eller rösta bort. Det går inte när det gäller Kristisanstadsbladet. Tidningen agerar som ett politiskt parti och borde därför också ta ett politiskt partis ansvar.

För övrigt hoppas jag att arbetarrörelsen efter nödvändig självkritik och granskning av hur man ska förhålla sig för att undvika de fällor som normalt det "fria kapitalets" män hamnar i, ska återta initiativet i den politiska debatten. Det behövs! Välfärden är i fara och vi kan inte låta Reinfeldt och co i lugn och ro få fortsätta med nedmonteringen av skola, vård och omsorg, av pensioner, A- kassa och sjukförsäkring.

Men nu är det fredag och två lediga dagar väntar. Imorgonkväll blir det en mindre ölprovning med öl från svenska mikrobryggerier. Där finns alldeles säkert mycket god kvalitet. Något att se fram emot.

26 mars USA- Socialistiskt?

Har USA numera slagit in på den socialistiska vägen? Nej, så väl är det nog inte, men den nya administrationen har utan tvekan förstått att krisen kräver ett omfattande samhälleligt ingripande. Det lånas upp gigantiska summor som ska fungera som stöd och garantier till banker och industriföretag. Programmet har satts igång eftersom man insett att uteblivna statliga insatser kan leda till långt värre konsekvenser.

Keynes brukar nämnas i sammanhanget med innebörden av att samhället och människorna mår långsiktigt bäst om man satsar på offentliga investeringar och andra åtgärder som både syftar till att bygga upp nytt och se till så att människor inte far illa i en djup ekonomisk kris. Det behöver inte alls i sig vara socialism, även om det kan vara förenat med det. Däremot har nu USA:s hantering av krisen väckt den tjeckiske presidenetens vrede, som är ultraliberal, som passat på att diskvalificera Obamas politik i sin egenskap av EU- företrädare.

Våra egna blå uttrycker sig lite mer diskret men står i grund och botten för samma politik som den tjeckiske presidenten. De har per definition, med sin ideologi, inte förstått att stater kan spela roll för att skapa goda levnadsbetingelser för sina medborgare. Därav den passivitet som regeringen Reinfeldt visar. De förstår inte bättre.25 mars Hemma igen efter skolriksdagen

Åter hemma igen efter två dagar på skolriksdag. Idag var det partimöten på förmiddagen. Mycket bra med besök av Ibrahim Baylan, vår nye partisekreterare. Eftersom han var på vårt årsmöte i arbetarekommunen i måndags så var det i och för sig inte så mycket nytt sen dess. Lite skolfrågor tog han dock med, med sin bakgrund som skolminister.

Därefter talade Marie Granlund, riksdagsledamot och ansvarig för skolrådslaget. Jag har hört Marie tidigare och upplevt henne som lite oklar. Nu var det något helt annat. Nu börjar ideerna hamna på plats. Marie var mycket tydlig och framför allt ideologisk skarp. Vi ska ha en skola för alla och vi vill ha en hög utbildningsnivå. Det betyder bland annat att gymnasieskolan ska ge alla en allmän behörighet till högskola. Inte för att alla ska studera på högskolan utan för att ett modernt samhälle behöver människor med en god utbildning också i ämnen som svenska och matematik.

Björklund raljerade igår om att alla inte kan bli akademiker. Han brukar göra så med sitt med sitt mycket förenklade budskap. Han förstår absolut ingenting. Han förstår uppenbarligen inte ens poängen med att vi ska hålla en hög kunskaps- och bildningsnivå i samhället som gör att så många som möjligt kan äga makten över sina liv och sina livsval, som gör så att många som möjligt kan bli aktiva medborgare i bygget av ett demokratiskt och modernt land.
Björklund är en intellektuell katastrof. För den svenska skolan är hans demagogi förödande.

Marie talade i övrigt om att små barn inte ska betygsättas och om att  barn redan i 11- årsåldern inte ska behöva göra val som är avgörande för deras framtid. Hon talade om vikten av att upprätthålla idén om det livslånga lärandet. Med en väl utbyggd vuxenutbildning ges nya chanser i livet. Det är ledsamt att den borgerliga alliansregeringen inte förstår vikten av det här.

Ibland sägs det i den allmänna debatten att partierna är lika och att alla egentligen sluter upp bakom idén om en generell välfärd, gemensamt finasierad. Det är inte så, det blir allt mer uppenbart. Skolan är åter på väg att bli en sorteringsskola. Den offentliga sektorns möjligheter att skapa lika förutsättningar håller på att rustas ner till förmån för skattesänkningar som i huvudsak gynnar de som redan har det mycket gott ställt. Den vägen är också ett vägval, ett tydligt sådant. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Vi behöver ett starkt samhälle och vi behöver särskilt mycket just nu.

24 mars I korthet

Att låna hotellets dator kostar 3.50 kr per minut så detta får bli mycket kort.

Är på skolriksdag i Stockholm och har lyssnat på diverse talare.
Björklund - demagogisk som vanligt.
Francke - dömer ut nuvarande lärarutbildning väl enkelt.
Essunga kommun - målmedveten satsning med tro på elever.

Intressant och för mig lärorikt.

23 mars Om detta med bonusar och pensioner

Nu jagas socialdemokrater och LO- ledare för både att de varit med och beviljat pensioner och bonusar och själva får ersättningar från olika uppdrag. Nu när vi står mitt i krisen, när vi har en borgerlig regering, när viktiga delar av den svenska industrin håller på att kollapsa, då är det socialdemokrater och fackliga ledare som hängs ut som giriga, som något av huvudproblemet.

Detta är ett problem. Det är det eftersom vi själva har en hög svansföring i den politiska debatten och då måste vi vara trovärdiga. Det  hör liksom till våra grundläggande värderingar att inte sko sig. Sen måste man problematisera kring hur vänsterfolk hanterar situtaioner där man får uppdrag som är förenade med höga ersättningar och pensioner. Jag menar , det är inte rimligt att vi socialdemokrater ska avstå från att utse EU- kommissionärer bara för att uppdraget är förenat med goda pensionsvillkor, som i fallet med Margot Wallström, som idag lyfts fram i Aftonbladet.

I politiken måste vi visa att vi står för en annan hållning än Wallenberg och andra kapitalister. Men vi måste också ta plats i de styrelser och andra organ där villkoren inte är som vi skulle vilja att de vore. Det betyder att vi måste skaffa oss en tydlig politik, med tydliga riktlinjer, för hur vi ska agera i olika sammanhang. Hur LO ska göra måste LO besluta om.

Sen är det djupt bekymmersamt att media på det här sättet flyttar fokus från de stora problemen för svensk ekonomi, för industrin, med arbetslösheten till en fråga om vad LO:s representanter i några styrelser har accepterat. Missförstå mig inte, detta måste man fundera över, men det här är knappast de viktigaste frågorna just nu. Regeringen Reinfeldt kan för närvarande bara luta sig tillbaka och andas ut när det är socialdemokrater och fackliga ledare som plöstligt utnämnts till skurkar.

När det gäller vår trovärdighet är det bara vi själva i arbetarrörelsen som kan ordna den. Det ska vi inte behöva jagas till av media.

22 mars En helg går alldeles för fort

En helg går alldeles för fort. Å andra sidan går veckans v ardagar i allmänhet också väldigt fort. Det där med att leva i nuet, njuta av stunden, är inte så enkelt. Ofta så rinner dagarna bara iväg och efteråt undrar jag vart de tagit vägen. Kjell- Olof Feldt hade som titel på sina memoarer "Alla dessa dagar". Jag har för mig hela strofen ur den citerade dikten lyder "Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var det som var livet."

Nu är det en ny vecka igen. Imorgon vanlig arbetsdag oc h imorgonkväll håller arbetarekommunen årsmöte . En intressant gäst kommer, Ibrahim Baylan, vår nye partisekreterare. Det ska bli mycket intressant att lyssna på honom. Vi måste bli mer aktiva nu. Vi måste skapa ett trovärdigt alternativ i den kris vi befinner oss i. På partikongressen i höst ska nya program om olika frågor antas, till exempel om skolan och andra välfärdsfrågor. Men vi kan inte vänta tills dess med att vara en hög och tydlig röst i den politiska debatten. Vår röst behövs nu!

Efter mötet imorgonkväll blir det nattåg till Stockholm. På tisdag och onsdag är det en så kallade skolriksdagen, med mängder av seminarier. Jag har inte varit med på den förut så det ska bli intressant.

Återstoden av kvällen får ägnas åt först Aktuellt och sen Agenda. Därefter en stunds läsning av den nya bok jag precis börjat med: Carl- Johan Vallgrens "Kunzelman & Kunzelman". Efter ett femtiotal sidor känns det som en skröna som ännu inte övertygar.

21 mars Vem kan man lita på?

"Vem i hela världen kan man lita på?" Ja, så ställde en gång Mikael Wiehe och Hoola Bandoola Band frågan i en låt på 70- talet. Förmodligen kan man lita på rätt många ändå. Jag känner många som jag litar på; vänner, arbetskamrater och familj. Och tur är väl det. Däremot har jag kommit fram till att det aldrig går att lita på de som har mycket makt och mycket pengar. All makt och mycket pengar tycks oundvikligen korrumpera. Oberoende av vem eller vilka intressen en person företräder finns risken för korruption och girighet. I slutändan finns det förmodligen en risk att varenda människa i första hand tar tillvara sina egna intressen om de upplevs hotade. Det behöver inte vara någon skada med det i sig, men det blir en skada om en person med en ställning som förutsätter förtroende, klokskap och integritet missbrukar detta till förmån för egna intressen.

Det här har blivit mycket tydligt de senaste dagarna när ett antal chefspersoner i AMF sett till att skydda sina egna pensioner genom att flytta dem innan det blev känt att AMF skulle sänka pensionsutbetalingarna till alla dem som gett AMF förtroendet att förvalta deras pensionspengar. Själv har jag flyttat pensionssparande till AMF bland annat därför att VD:n Christer Elmehagen gett intryck av att hålla en mycket hög profil i etiskt- moraliska frågor som har med pengahantering att göra. När det kom till kritan visade det sig att han, liksom en del andra, i första hand såg till sina egna intressen. En moralisk kollaps kan det väl lämpligen beskrivas som.

Men en ledig lördag som denna ska inte få falla i dysterhet på grund av dessa ting. Borde inte få styra humöret iallafall, men ibland är det svårt att släppa tankarna på sådant som jag upplever orättvist, stötande och kränkande.

Har nu bestämt mig för att åka till Finspång helgen runt Första maj. Hur Första maj firas där nu för tiden vet jag inte, men är det demonstration eller möte ska jag delta i det. Det ska bli roligt att var med där. Jag har inte deltagit i något S- märkt Första majfirande i Finspång tidigare. Under gymansieåren var det andra tåg längre vänsterut som lockade mer.


20 mars Vem vet mest (finns det väl en frågesport som heter?)

Jag har idag sett filmen om silversmeden Ingemar Grönroos och silversmedjan för tredje gången, den här gången med mina arbetskamrater.  Det är en fantastisk film. Den berättar en historia om både silversmidet i Kristianstad och den smed som nu förvaltar traditionen på sitt sätt och på sina villkor. Se den!

Som ett komplement till frågeprogrammen på TV rekommenderas följande frågställningar:

- Är det möjligt att J Duveborn en dag kommer att hylla Mona Sahlin?
  (Frågan är relevant eftersom han i dagens ledare uppmanar Sahlin att skärpa sig. Tror han inte det är möjligt är det ju poänglöst att uppmana till det.)

- Kommer Reinfeldt en dag att inse att staten har ett ansvar för att människor inte ska fara illa?
  (Det här är en mycket viktig fråga eftersom det handlar om för vilka vi bygger samhällen)

- När ska vänstern, och även delar av socialdemokratin, inse att Lissabonfördraget är ett steg framåt för demokratin i Europa?
  (Den här frågan han handlar om huruvida vi tror på att det går att förändra världen med politisk handling. Visst det finns sådant som inte är bra i det nya fördraget, det ska naturligtvis medges)

-  När spricker moderaterna i Kristianstad?
  (Situationen är rimligen ohållbar i moderaterna, med sina två ledande politiker i kollisionskurs med varandra)

- Är det vettigt att köpa en SAAB?
  (Ja, frågan måste ställas. Familjen har aldrig haft någon SAAB, även om vi ibland sneglat åt det hållet)

- Vem ska tala här på Första maj?
  (Jag och Bertil behöver veta det eftersom vi ska producera ett nummer av S- nytt till Första maj)

Svar önskas som vanligt snarast. Fina priser.

Kan för övrigt konstatera att Slottskällans "Strong ale 2009" är riktigt god. Passar bra till bloggskrivande.

19 mars 8 procent eller pensionsflytt

Det är lite olika villkor som råder mellan människor. Nu är det åtta procent som är arbetslösa, och siffran ökar. Med en sänkt A- kassa är det  nu många som får hanka sig fram bäst de kan. Samtidigt avslöjas att direktörer i AMF flyttat sina pensionspengar från AMF precis innan bolaget gjorde ett så kallat "återtag", det vill säga sänkte pensionerna för vanliga pensionssparare. De har sannolikt inga bekymmer att få vardagen att gå ihop.

Igår visades på TV- nyheterna ett reportage från ett danskt företag där direktören förbjudit allt prat om krisen. Han menade att allt prat om krisen bara förvärrar den. Det var till och med så att han satt en praktikant på att klippa bort alla artiklar ur dagstidningarna som handlade om krisen. Det är ju också ett sätt. Nu har ju aldrig strutsar stoppat sina huvuden i sanden, men om de hade gjort det kan ju detta beteende liknas vid det.

De allra flesta av oss kan inte låtsas att krisen inte  finns. Vi är på olika sätt berörda, eller kommer att bli det. Siffrorna för arbetslösheten väntas stiga ännu mer.

Jag har skrivit förr om att vi behöver ett starkt samhälle, kanske alldeles särskilt just nu. Nu hade vi behövt de 60- 70 miljarder som spritts ut som skattesänkningar eller jobbskatteavdrag eller vad de nu kallar det. Det blir kärvt i kommunerna nu. Staten har inga pengar kvar nu när krisen slår till med all kraft. Sparbetingen kommer att hagla i luften. Större klasser, måltidsavgifter i gymnasiet, fler barn på förskoleavdelningarna och slut med utvecklingsprojekt är nu vad som inte bara hotar utan blir en realitet.

Det är kanske dags för lite grundläggande systemkritik. Nedan formulerat av Lars Forsell och sjunget av Cornelis Wreesvijk någongång på 70- talet. Melodin är Röda fanor, men med en lite annorlunda text än den vanliga.

"Kom med förtrampade gå med förtryckta
vi går mot frihet vi går mot lycka.
Slå ner dom mäktiga
slå ner dom rika
för alla lika är världen till.

Röda är fanorna och rött vårt blod
vi vill en värld som är för alla god.
Socialismen ger dig mod min vän,
socialismen går mot friheten."

18 mars Både hjärta och hjärna i politiken

Debattörerna Sahlin och Reinfeldt är väldigt olika varandra. Det framgick igår på samma sätt som det gjort vid tidigare debatter dem emellan. Reinfeldts budskap är knastertorrt framfört. Sättet att framföra ett budskap på har betydelse. Hans torra, bokhållarmässiga, sätt kan låta riktigt trovärdigt. Men var finns känslan, var finns engagemanget för de han talar? Bryr han sig om människor? Känslan jag får är han talar om system, inte om människor. Men systemen är väl till för människorna? Systemen ska väl byggas så att de värnar människors behov av trygghet och stärker individers möjligheter till utveckling och livsglädje. Han är mekanisk, Reinfeldt. Ser han månntro på tillvaron som Newton; universum som ett urverk, en maskin, där olika delar ska passas in?

Mot det här sättet att se på tillvaron, att prata och berätta om tillvaron, måste vi ställa ett synsätt som sätter människorna i centrum. Det är för människor vi skapar samhällen, regler och lagar, förhållningssätt, etiska och moraliska principer. Det behövs visst en massa hjärna för att bygga på ett stabilt och hållbart sätt, men det behövs också massor av hjärta. Regelverken i Försäkringskassan ska stödja människors möjligheter att komma tillbaka, att ge nya chanser, inte skrämma och jaga.

Socialdemokratins chans att åter erövra en idémässig hegemoni om alla människors lika värde, om solidaritet, om stöd till fattiga och förtryckta, om allas lika möjligheter till utveckling och växande som individer, är att göra tydligt dessa grundläggande mänskliga värderingar. Om att det är vi, tillsammans, alla, som fixar så att alla är med och ingen lämnas ensam åt sitt öde om man blivit sjuk, arbetslös eller hamnat i andra bekymmer.

Det är det här budskapet som Mona Sahlin egentligen talar om när hon talar om samhällets ansvar för människor, men det behöver bli ännu tydligare. Hon måste göra det så att majoriteten av alla som bor i detta land förstår vad det är för systemskifte som pågår. Hon måste tala om både hjärta och hjärna, lika skarpt om båda.

17 mars Heja Mona Sahlin

Det blev en riktigt bra artikel i K- bladet om Hillevi Larssons besök här igår. Trevligt! Nu är det upp till oss alla socialdemokrater att visa tydligt vad som skiljer mellan höger och vänster i Europa.

Parollerna måste vara:
Ett solidariskt Europa
Människor före marknad
Miljöhoten är gränsöverskridande
För kollektivavtal och strejkrätt
Internationell solidaritet

Ikväll debatterar Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i TV. S har tappat en del i opinionsmätningarna den sista tiden. Regeringen, med moderaterna i spetsen, stärks. Jag tycker Reinfeldt och Borg hanterar situationen retoriskt skickligt. De framstår som trygga och stabila när det blåser. Det kan till och med bli av landsfader över Reinfeldt och det är inte välförtjänt. Hans inte så lite torra och trista framtoning kan ge ett intryck av trygghet. Politiskt är de i färd med att i rekordfart öka klyftorna i samhället. De rika blir rikare och de fattiga blir utförsäkrade. Med den här utvecklingen har vi snart skoputsare i gathörnen.

Det de håller på med nu är att erövra den välbeställda medelklassen, de som har ett arbete att gå till, de som inte känner oemdelbara behov av trygghetsssystemen. Den generella välfärden bygger på ett slags kontrakt som en stor majoritet av befolkningen slutit upp bakom. Man bidrar efter förmåga och får tillbaka när och om man behöver det. Den här modellen är överlägsen för den skapar tilltro och trygghet. Den gör att  inte allt rasar om man blir sjuk eller arbetslös.

Den socialdemokratiska politiken måste nu inriktas på att tydliggöra vad skrotandet av den generella välfärden får för konsekvenser. Samtidigt måste vi beskriva på ett trovärdigt sätt hur vi vill stärka och utveckla denna modell. Börja med det nu ikväll, Mona Sahlin! Klarar du och vi det tillsammans vinner vi inte bara valet utan idén om alla människors lika värde och att vi har ett gemenamt ansvar för varandra. Stå rak i ryggen Mona, det är du som ska vara landsfader (-moder) och inte Reinfeldt.

16 mars Europaparlamentsvalet

Idag har Hillevi Larsson, som står på 7:e plats på den socialdemokratiska valsedeln till EU- parlamentsvalet, varit på besök här i Kristianstad. Syftet var i första hand att föreläsa i den facklig- politiska aftonskolan, men fler programpunkter hanns med. Vi började med ett besök på Koncensus, en väl fungerande verksamhet för personer med bland annat neurologiska funktionshinder, där Karin Selander, som är ansvarig, tog emot och berättade om verksamheten. Det finns ett problem med, en brist i, LSS- lagstiftningen eftersom personer med fysiska funktionshinder inte har en laglig rätt till sysselsättning som till exempel utvecklingsstörda personer har. Det borde rättas till, det är inte acceptabelt att perssoner med vissa funktionshinder ska stå helt utan rätten till sysselsättning.

På Koncensus hölls även en presskonferens, som vi bjudit in till, med anledning av Hillevis besök. K- bladet kom och det blev ett bra och ganska långt samtal om EU- frågor. Därefter pratade Hillevi på et partimöte med cirka 35-40 personer närvarande. Ganska bra, men vi borde ha varit fler, tycker jag. Kvällen avslutades med aftonskolan där vi fick tillfälle att ha en stunds lite fördjupad diskussion. Vi pratade om euron, miljöfrågor och hotet från extrem nationalism och högerextremism. Nu när det en djup kris måste EU upp till bevis som det fredsprojekt det en gång startade som.

Vi behöver diskutera de här frågorna mer. Själv tycker jag att det är viktigt att diskutera ur ett vänster- höger perspektiv. Det europeiska socialdemokratiska partiet (ESP) måste bli mer känt som en progreesiv kraft i Europa. EU finns, ur ett vänsterperspektiv, för att det behövs politik över nationsgränserna som en motvikt mot de starka, brutala och hänsynslösa marknadskrafterna som aldrig tar någor samhällsansvar. Att göra det tydligt måste vara en av våra viktigaste politiska uppgifter.

Apropå förslag om att frysa eller sänka löner för kommunanställda. En god vän till mig ställde frågan, när vi pratades vid häromdagen, varför de som producerar tjänster ska sänka sin ersättning när det är de som frågar efter tjänsterna som rimligen ska betala vad de kostar. Bra fråga, tycker jag.

15 mars Gråväderspromenad

Jag tittade på melodifestivalen igårkväll och röstade naturligtvis på Caroline af Ugglas "Snälla, snälla". Den var klart bäst, annorlunda, lie ovanlig, men ändå en melodi som jag tror kommer att bli väldigt populär. Det var väl bara den och vinnaren som skilde sig från de övriga som lät likadant som tusen andra diskodunklåtar eller tusen andra smöriga ballader.

Jag lyssnade, som oftast, på Godmorgon världen denna söndagmorgon. Oftast med intressanta reportage och så naturligtvis med satirinslaget Public service. Public service med de lysande imitatörerna Göran Gabrielsson och Rachel Molin. Idag intervjuades kungen i Public service apropå opinionen mot att skattebetalarna ska bekosta Victorias och Daniels bröllop. Bland annat så har 45000 personer på facebook anslutit sig till en grupp som inte vill vara med och betala. Kungen tyckte det var dåligt, han hade hoppats på en större anslutning och han avslöjade att det var han som startat denna grupp.

Sen blev det en gråväderspromenad längs havet. Rätt blåsigt idag, men ändå friskt. 

Ikväll blir det bio. Det är dags att se Män som hatar kvinnor. Jag tycker att böckerna var väldigt fascinerande med denna högst annorlunda superhjälte, Lisbet Salander. Jag har hört mest positivt om filmen från de som sett den. Det ska bli intressant.

Och sen är det måndag igen.......


14 mars Skapligt solig lördag

I helgen är det utomhusväder. Det får bli en tur till havet och vår fantastiska skånska riviera. På SEB kan väl styrelse och direktörer få våndas, om de nu förstår att ta till sig de kritik som riktats mot dem, ett tag till över sina påhitt. Dock vittnar deras tilltag om en oerhörd okänslighet och omedvetenhet om vad som händer i folkdjupet. De är avskärmade och verkar närmast förvånade över att någon kan ha synpunkter på att överklassens direktörer ska ha den ersättning som överklassen bestämmer. Dock önskar jag även ordförande Wallenberg och direktör Falkengren en solig dag. Det kan säkert de också behöva.

När jag nu tittar ut genom mitt fönster ser det riktigt grannt ut. Kanske det går att sitta ute en stund i eftermiddag och läsa färdigt biografin om Palme, till en kopp kaffe och någon god kaka.

13 mars Böcker

Idag har Sveriges Radios årliga romanpris delats ut. Denna gång till Elsie Johansson för romanen "Sin ensamma kropp". Jag har aldrig läst någon roman av Elsie Johansson men jag har förstått att hon är en mycket uppskattad författare.

Att läsa tycker jag är väldigt avkopplande. Jag läser gärna både skönlitteratur och fakta, som till exempel historia eller kanske naturvetenskapliga skildringar. Böcker ger mig också en ökad insikt och, inbillar jag mig, förståelse för vad som sker mellan människor, vad som sker och har skett i världen och hur världen är beskaffad.

Några böcker som jag tycker varit bra och som jag läst under senare år är:

En berättelse om kärlek och mörker, Amos Oz
Sov du så diskar jag, Stig Claesson
Vindens skugga, Carlos Ruiz Zafón
Berättelse om herr Roos, Håkan Nesser
Blodsarv,. Denise Mina
Herrgården, Anna- Karin Palm
Patient 67, Dennis Lehane
Fruset offer, Giles Blunt
Älskade Poona, Karin Fossum
Eon, Greg Bear (häftig science fiction)
Tjuvarnas marknad, Jan Guillo
Jakten mot nollpunkten, Carl Johan De Geer (En roman om mig själv, som han beskriver den)
Blåbärsmaskinen, Nils Claesson (Om hans far Stig C)
Tjuven, Göran Tunström (Han har läst in en del böcker själv och har man hört hans röst kan man nästan höra den när man läser hans böcker)
Det rena landet, Maja Hagerman (Om rasbiologin I Sverige)
Gryning över Kalahari, Lasse Berg (Om människan ursprung)
Det stoff varav kosmos väves, Brian Greene (Om alltings ursprung)
Välfärdsåren, Göran Hägg (Om folkhemmet, handlar om tiden 1945- 1986)
Jarlens sekel, Dick Harrison (Om Birger Jarl och tillkomsten av Sverige)
De Gaulle, Knut Ståhlberg (Om De Gaulle och Frankrike under andra världskriget)

I helgen ska jag försöka läsa färdigt biografin om Olof Palme av Kjell Östberg, så jag kan lämna tillbaka boken till dess rättmättige ägare.

12 mars Tungt i morse

Ibland är det inte bra att börja dagen med Kristianstadsbladets ledarsida. Som väntat anses det att det är LO:s fel att förhandlingarna om ett nytt huvudavtal avslutats. Det var Svenskt näringsliv som gjorde det därför att LO inte går med på att ändra turordningsregler eller förhandla bort rätten till att vidta sympatiåtgärder. Duveborn, för det är väl han, menar, likt anna  höger, att det behövs mer flexibilitet på arbetsmarknaden. "Flexibilitet" betyder i det här sammanghanget att arbetsgivarna ska få det enklare att göra sig av med de man vill. Den nuvarande ordningen bygger annars på förhandlingar, vilket varit en mycket framgångsrik modell för Sverige som ett modernt industriland.

"Arbetsgivarna måste vara förvissade om att arbetstagarna inte plötsligt kommenderas ut i strejk..", skriver han apropå möjligheten att vidta sympatiåtgärder, väl medveten om att Sverige tillhör ett av de minst strejkdrabbade länderna bland demokratier. Och så är det därför att facket tar ansvar genom förhandlingar och avtal. Det vill nu Svenskt Näringsliv ha slut på och tycks föredra lagstiftning istället för avtal. Ytterligare ett sätt att försvaga kollektivavtal och fackföreningar. Det de inte tycks begripa är att förhållandena på arbetsmarknaden kan bli långt mer oroliga än när vi har fackföreningar som är med och tar ansvar.

Duveborn har i dagens signerade understreckare även nedsättande tillmälen mot Marie Granlund, vår skolpolitiska talesperson, att förmedla. Han kallar Marie Granlund för vulgär därför att hon har fräckheten att informera om att gigantiska skattesänkningar kan påverka skolans kvalitet. Finns det någon utom Duveborn som inte förstår att det finns ett samband mellan skatter och generell välfärd?

I dagens gästkrönika skriver, på samma sida, Nils- Eric Sandberg om "Vänstern och skygglapparna" om den från vänster, enligt honom, enögda kritiken mot Isarel som han menar i det närmaste uttrycker antisemitism. När jag läser det här känner jag mig snarare sorgsen än förbannad. Staten Isarel har i våldsamt övergrepp dödat mer än 1000 människor, varav mer än 300 barn, som bland annat tagit sin tilflykt till FN:drivna skolor. Det har skett därför att Hamas skickat iväg granater mot till Gaza närbelägna städer, i sig ingen rimlig metod. Det har i sin tur skett därför att Israel spärrat gränsen totalt till Gaza därför att majoriteten av palestinier i Gaza röstat på Hamas. Staten Isarel har i praktisk handling visat att man inte accepterar en palestinsk stat på Västbanken och Gaza genom att tilåta en massiv utbyggnad av bosättningar på Västbanken. På det här sättet trappas våldet upp, rädslan hos båda folken tilltar och extremismen breder ut sig. Detta har inget med judar att göra, det har med staten Israels politik att göra. Mellansöstern behöver fred och försoning. Jag önskar att det funnes en person som Nelson Mandela som med resning, trygghet och styrka lyckades föra Sydafrika från diktatur till demokrati.

Därefter blev det som vanligt morgonsim med Korpen så jag kunde simma av mig både ilska och sorg.

11 mars Tisdagsaktiviteter

Dagen började med en diskussion om den ekonomiska situationen i kommunen med mina kamrater Helene, Annelie, Anders och Marianne (Kommunstyrelsens arbetsutskott och S- gruppledare i omsorgsnämnden). Jag redovisade situationen i barn- och utbildningsnämnden där vi, förutom ett väntat sparbeting, har egna strukturella bekymmer som orsakar underskott. Elevminskningen i grundskolans senaredel och gymnasiet är en stor del i det. Därefter deltog jag en stund i au- gruppens diskussion med majoritetsföreträdarna, med anledning av BUN:s ekonomiska bekymmer. Det finns skäl att vara bekymrad. Besparingar får lätt en inverkan på kvaliteten. En strukturfråga är, som jag nämnt tidigare, de små skolorna. I kommunen finns sammanlagt drygt 50 grundskolor. Det är många och de finns på många, även små, orter. Det är i grunden bra att barn har nära till sina skolor men vi ska ha klart för oss att det kostar.

Unxder förmiddagen fanns det också plats för en kort diskussion om skolorna i östra Kristianstad. Vi behöver väl snart sätta ner foten och välja väg. Efter mötet med familjer som har barn på Gustaf Hellström skolan fick jag klart för mig att skolan betyder mycket för infrastrukturen på området. Det skulle bli tomt utan skolan och det finns en oro för att också andra verksamheter som bibliotek och simbassäng försvinner om inte skolan finns kvar. Vår uppgift måste rimligen vara att vara offensiva och erbjuda en skola av mycket hög kvalitet på Österäng.

Lunch på Domus med Benny. Vi har alltid något att prata om. Många världsproblem hittar sina lösningar de här stunderna.

Efter lunch blev det en kort tur till Nosabyskolan. Några elever ville intervjua mig om socialdemokratisk politik inför en debatt i klassen där olika grupper ska företräda olika partier. De hade frågor om kärnkraft, jämställdhet, klimat, euron och välfärd. Jag hoppas att jag lyckades rusta dem med bra argument till debatten.

Jag pratade med Hillevi Larsson inför hennes besök här på måndag. Hon ska träffa deltagarna i vår facklig- politiska aftonskola på måndagkväll och prata EU- frågor. Hillevi kommer gärna redan vid 15- tiden på eftermiddagen så vi ska ordna något studiebesök, troligen på Koncensus, och presskonferens innan kvällens möte.

Dagen avslutades med ett jubileumsfirande. Idag är det exakt 100 år sedan den första filmen visades på dåvarande Kosmorama här i Kristianstad. Fastigheten där filmmuseet ligger byggdes för filmproduktion och filmvisning. 1909 och 1910 spelades de första spelfilmerna i Sverige in här. Den takateljé som byggdes då finns fortfarande kvar i oförändrat skick och används nu som filmmuseum. Där finns idag också en fin liten biosalong med 33 platser. Ronny Jönsson som ansvarar för filmmuseets verksamhet visar bra filmer där, men som kanske inte visas så länge eller inte alls på vår nutida Kosmorama. Program och biljetter finns på Regionmuseet.

10 mars Ser fram emot kvällen...

Ikväll är det dags för en av varje månads höjdpunkter, kommunfullmäktige. Detta sagt utan ironi, om nu någon skulle drista sig till en sådan tolkning. Höjdpunkt är det därför att fullmäktige är det högsta beslutande, och folkvalda, organet i kommunen. Det är ett uttryck för den parlamentariska demokrati vi har i detta land och som historiskt sett visat sig så framgångsrik. Parlamentarism, yttrande- och tryckfrihet och en offentlighetsprincip som ger rätt till insyn är mäktiga hörnpelare i ett demokratiskt samhälle. Ännu bättre blir det med ett starkt civilt samhälle med ett mångfacetterat förenings- och organisationsliv och inte minst starka fackföreningar som tillvaratar löntagarnas intressen. En bra skola bidrar dessutom till att unga människor får goda kunskaper och en bred bildning, för att förstå och kunna engagera sig i det demokratiska samhällets utveckling. Den generella välfärden där man får efter behov och bidrar efter förmåga är liksom pricken över i.

Men nu är det alltså kommunfullmäktige ikväll, kl. 18.30, i fullmäktigesalen i rådhuset. Mötet är offentligt, men dessvärre råder inte bra förhållanden för de medborgare som vil komma och lyssna. Det är mycket dåligt arrangerat med åhörarplatser. Det finns dessutom inget bra sätt att informera de som vågat sig dit, om de olika ärendena som behandlas.

I dagens K- blad står det att läsa om en idé att samlokalisera den kommunala förvaltningen med Region Skånes centrala kansli, som idag finns i Skånehuset. Denna samlokalisering kan ske i ett nybygge i rådhuskvarteret. I stort sett allt rivs utom själva rådhusbyggnaden, med sin fasad mot torget. Det är en utmärkt idé som jag hoppas kan förverkligas.

En central uppgift blir att utforma en ny plenisal som kan fungera både för kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Jag tycker det är bra om vi kan lämna den tråkiga, grå och instängda fullmäktigesal vi nu sammanträder i. En ny plenisal för de båda fullmäktigeförsamlingarna bör planeras så att den är öppen mot sina åhörare. Den bör lokaliseras intill ett  café, med fönster mot plenisalen. I cafét ska man samtidigt som man lyssnar kunna ta en fika. Där bör också finnas värdar som kan informera intresserade åhörare om de ärenden som behandlas, både muntligt och också med skriftlig information. Inne i plenisalen ska det naturligtvis finnas mer "tysta" åhörarplatser, för de som önskar det.

Jag hoppas att detta projekt, med en samlokalisering av centrala kommunala och regionala funktioner, blir möjligt att genomföra. Och om det blir så, låt oss då också förbättra möjligheterna till insyn och deltagande i det lokala parlemantariska arbetet där en ny öppen, ljus och välkomnande fullmäktigesal kan spela en viktig roll.

9 mars Facebook

Jag gick med på facebook i höstas. Något undrande inför denna företeelse för, som jag trodde, i huvudsak unga människor. Det var inte alls så. Jag är fascinerad av det nätverksbyggande som pågår på facebook. Mängder av grupper på olika teman finns att ansluta sig till. Genom de vänkontakter man fått, jag har 52 nu, får man lite korta ögonblicksbilder av vad de tänker på just nu eller vad de sysslar med. Det är som om alla de som man kan kanske inte känner så väl, men vet om, har träffat och har någon slags relation till kommer en något närmare. Där finns också de jag träffar ofta, kanske varje vecka, där också en kommunikation kan pågå av enkel och snabb karaktär.

Jag tycker facebook är fantastiskt i just sitt nätverks- och kontaktskapande. På facebook finns, som sagt, olika grupper man kan gå med i. För närvarande är jag med i 27 grupper av synnerligen olika karaktär., nämligen:

Republikanska föreningen
Let´s break a Guiness record! 2010! The largest group on facebook
Coop suger fett. Sälj skånsk mjölk i Skåne
Folkbildare mot höger alliansregering
Socialdemokraterna
Jobbare mot rasism
Regionmuseet Kristianstad & Kristianstad konsthall
Vi som skiter fullständigt i att Daniel och Victoria ska gifta sig
Vi som ska demonstrera första maj
Vi som vill bevara vår skånska mjölk
Sluta särskriva
Kryssa Hillevi Larsson i EU- valet
Efterarbetet
Socialdemokrater mot kärnkraft
Kära polisman, Rosengårdsbarn är inga blattar och apor
I bet I can find 1000000000 people who dislike Silvio Berlusconi to
Jag ska rösta 7 juni
Gaza needs your voice now
Can we find 1000000 people who don´t want smoking back in pubs
Light a million candles
Jag är röd
Sverigedemokraterna utan riksdagsplats 2010
Fair trade Fokus 2008
facking generation
Cartags
Sälj inte vårt apotek

Fler grupper och fler vänkontakter blir det säkert efterhand.


8 mars Internationella kvinnodagen

Idag firas den internationella kvinnodagen. Artiklar skrivs i tidningar som belyser ojämlikheten mellan könen. Det är för få kvinnor i toppen på börsbolag, i politiken och lönediskrimineringen är fortfarande en realitet. En dag om året är reportagen större, analyserna djupare och indignationen mer påtaglig än andra dagar på året. Det är nästan som om media är förvånade över dessa tingens ordning. Det var det jävligaste , det hade jag ingen aning om, som Hasse Alfredsson en gång i en monolog.

Nu hotas kvinnors arbete mer än vanligt. Får inte kommuner och landsting mer pengar kommer det att bli uppsägningar. För vår del måste vi överväga skattehöjning om raset i ekonomin fortsätter. Staten måste skjuta till pengar, det är staten som ändå har den kapaciteten även om Borg och Reinfeldt strött ut miljarder i skattesänkningar, som hade behövts bätter nu till offentliga investeringar, utbildningar och extra ordinära åtgärder nu när nyliberalernas marknad kollapsat. Nu är det staten som måste visa sig vara den starka, trygga stat den behöver vara när människor annars riskerar att fara illa.

Barn- och utbildningsförvaltningen har nu lagt ett sparförslag på 21,5 miljoner för att nå balans i år. Hur det blir till nästa år vågar jag inte tänka på. Nu ligger det förslag som ingen vill lägga, generella neddragningar i förskola, grundskola och gymansium som innebär störe barngrupper och större klasser. Förslag läggs om att införa måltidsavgift i gymnasieskolan på 1000 kronor per termin. Säkert kommer vi att ha en diskussion om kommunalskatten, men en höjning av den statsskatten är att föredra. Där finns fortfarande ett uns av progressivitet, vilket det inte gör i kommunalskatten. Staten har andra sätt att belasta med skatt som gör att det blir mer rättvisa. Risken är dock överhängande att även kommunen får ta till skattehöjning för att förhindra allt för stora neddragingar och med det en sämre kvalitet i välfärden.

Nej, det här känns dystert. Jag får ta en promenad i regnet för att pigga upp mig.

7 mars Analys av M

I kommunstyrelsens arbetsutskott finns två ledamöter från moderaterna. Kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson och, måste man säga, hans närmaste moderata medarbetare Nils- Arne Bidsell. I torsdagsmorse skrev Bidsell ett mail till Gustafson där han närmast odugligförklarar honom och att han ingenting begriper. Det är det tilltänkta Naturumet som tycks vara den utlösande faktorn till detta utbrott. Det, menar Bidsell, är vansinnesinvestering nu när ekonomin är i botten. Det tycker nu inte de flesta, tvärtom, Naturumet tillför Kristianstad en kvalitete mitt i Vattenriket som kan bidra til ett ökande intresse för staden och hela kommunen.

Nu kan man ha olika uppfattningar om det och det är naturligtvis respektabelt. Det anmärkningsvärda är det sätt på vilket Bidsell basunerar ut sin motvilja mot både Naturum och närmaste arbetskamraten Gustafson.

I oppositionen kan vi naturligtvis gotta oss åt detta, men det känns inte ens roligt att göra det. Det riskerar att få långtgående konsekvenser för förtroendet för  politiken och det skapar en osäkerhet  i den kommunala förvaltningen när det största partiet i majoriteten är totalt splittrat. För det är ju inte bara Bidsell som motarbetar Gustafson, det är helt uppenbart för de flesta att man i moderaterna i huvudsak ägnar sig åt att bekämpa varandra.

Jag har ibland funderat på moderaterna som parti och kommit fram till att de ofta är ett mycket dåligt fungerande kollektiv. De fungerar mer utifrån egna personliga ståndpunkter och är obenägna att kompromissa. Det kan nu ha sin bakgrund i ideologi där man per definition inte gillar kollektiv. Det de inte begriper är dock att vissa samhälleliga angelägenheter fungerar bäst om man är många om dem, till exempel skolor, VA- nät och sjukhus. Det innebär därmed att det måste fattas någon form av gemensamma beslut. Alternativet vore annars diktatur och fåtalsvälde, men det brukar inte moderaterna förespråka. Inte öppet iallafall.

Det är alltså så att om moderaterna vill ställa upp i allmänna val och vara beredda på att ta ansvar för gemensamma angelägenheter så måste de  lära sig att också fungera som kollektiv. Det går inte, att som nu, fullständigt mala sönder en politisk majoritet med egna, interna konflikter.

Från socialdemokratiskt håll ska vi naturligtvis påtala denna djupa splittring i majoriteten. Vi ska göra det därför att kommunen och dess invånare lider skada av alla dessa frifräsare som inte tar ett ansvar för helheten. Ett annat exempel är när Centern och Kristianstadsbygdens framtid, två av majoritetspartierna, låtsas befinna sig i opposition när svåra frågor om små skolor på landsbygden ska behandlas.

Vi socialdemokrater tycker naturligtvis inte lika i alla frågor, men vi tar ansvar för våra beslut och vi tar ansvar för helheten. Och vi gör det därför att vi i grund och botten gillar den verksamhet som vi gemensamt finansierar för att få ut välfärdstjänster av som kultur, vård och skola. Vad som driver moderata politiker är många gånger en gåta.

6 mars Ett glas öl

Fredagkvällar är rikigt slöa kvällar. Väl hemma efter veckans sista arbetsdag är det inte dumt med en öl av gott märke. Hittade en Brooklyn brown ale i kylen och det är riktigt bra kvalitet. Den här är en mörk ale, fyllig men inte så stor beska. Smakar särskilt bra om vädret är lite grått och lite regn i luften.

Det nya numret av Efterarbetet har kommit idag och inehåller rätt mycket om Davis Cupmatchen i Malmö. Jag sympatiserar med budskapet, att matchen borde stoppas, men ska inte åka dit. Jag hoppas att jag får fel, men det torde finnas en stor risk för bråk. Det är allt för nära till Köpenhamn och danska anarkister brukar skyr inga medel när det gäller att kasta gatsten och krossa skyltfönster. Jag minns demonstrationen i Båstad 1975. Sjutusen var vi som tågade i en mycket värdig demonstration  genom Båstad.

Nu rasar kronans värde. För en euro får vi snart betala tolv kronor. Det kanske är tillfälligt och det vänder säkert uppåt en del när krsien väl är över. Men risken finns ändå att vi landar på en lägre nivå än tidigare och därmed har vi blivit något fattigare i förhållande till omvärlden. Vi behöver ansluta oss till euron. Vi kan vara väl så självständiga ändå, men får den mera stabila valuta som euron innebär. Vår självständighet när det gäller ekonomi handlar om välskötta statsfinanser, en modern generell välfärd och ett modernt näringsliv. Låta kronan hamna på museum!

5 mars Sen blogg med minnen från en svunnen tid

Det blev en lång dag idag. Ikväll har det varit möte med fullmäktigegruppen. Inga direkt stora, principiella frågor, att avgöra på fullmäktige på tisdag. Jag hoppas att barn-- och utbildningsnämndens ordförande, Pierre Månsson, då besvarar min fråga om han ämnar förbjuda modersmålsundervisningen i skolan, vilket en folkpartistisk skolpolitisk grupp föreslagit.

Jag funderade med en god vän om när solidariteten upphörde att vara något eftersträvansvärt. Nu har det nog inte upphört att vara det i och för sig, men om man ser värdegrundens förändring i samhället några decennier bakåt kan man grunna på den utveckling som varit.

Jag blev vuxen i mitten av 70- talet, jag var 20 år 1975. Mina minnen från den tiden handlar om solidaritet och om hur vi skulle göra världen till en bättre plats att leva i. Men någonstans i slutet av 70- talet tog den våg slut, som burit fram tusentals unga, med drömmen om en bättre värld. På högerkanten började man prata om frihet och menade med det motsatsen till organisering. månad efter månad, år efter år malde dom på med budskapet om att kollektiv organisering och handling hotar individens frihet. Vänstern blev någonstans defensiv. Vi tillät höger och nyliberaler att sno frihetsbegreppet. Som om det stod i något motsatsförhållande till kollektiv, gemensam, styrka. Det är ju precis tvärtom. Verklig frihet för de många kräver kollektiv handling när vi lever i ett samhälle där inte alla har samma förutsättningar till makt och inflytande.

Min slutsats är att för att vi till vänster, vi som vill ha en generell och skattefinansierad välfärd, ska vinna måste vi vinna tillbaka frihetsbegreppet. Nyliberalernas frihet är en frihet för fåtalet. Nyliberalernas frihet är att få välja mellan 500 PPM- fonder och vem som ska leverera strömmen. Verklig frihet är att alla människor ska få möjligheter att ta tillvara och utveckla sina inneboende egenskaper som gör att man som individ växer till en stark, kunnig och trygg människa.

4 mars Diverse

Mycket nätkommentarer till K- bladets artikel om nedläggningen av skolan i Trolle Ljungby. De flesta är kritiska och vill ha skolan kvar. En del åberopar arenan som ett skäl att det finns pengar till skolan och någon skyller på invandringens kostnader. Några resonerar ur ett annat perspektiv  och kan se fördelar med att barn får fler kamrater på en större skola.

Ja, enkelt är det inte, men en sak är ändå säker. Det kostar mer att ha många små enheter alldeles oavsett arenor eller invandring.

I eftermiddag var det genomgång av bokslutet 2008 med nämndspresidierna. Bokslutet som sån´t var inte gentligen inte så mycket att orda om, även om det blev en rätt omfattande genomgång av måluppfyllelse. Och det är ju bra. Dock tror jag att de allra flesta tänker på detta och nästkommande år, med drastiskt minskande skatteintäkter. Det känns i luften att det kommer att bli besvärligt.

Jag har idag även varit på ett skolbesök, denna gång i Gärds Köpinge skola. En skola med cirka 130 elever i åldrarna 6- 11 år. Det är alltid trevligt att träffa både barn och lärare. Det ger mig en bra bild av skolan i stort. Nu hade precis cdet nationella provet i årskurs 3, i svenska ock matematik, för första gången kommit. Provet är egentligen fel benämning. Proven ska det vara, för dessa båda prov består av sammanlagt 18 delprover som genomföras, rättas och dokumenteras och rapporteras. Samtidigt ska lärarna skriftligen dokumentera i individuella utvecklingsplaner (IUP) i alla ämnen, enligt alla femtioelva kursplanemål, i alla årskurser. Detta börjar ta sig rent absurda former. Prov, dokumentation och betyg är snart allt lärarna hinner syssla med. Det måste finnas något annat sätt att följa elevers kunskapsutveckling.

Det var trevligt på teatern igårkväll. Björn Gustafson (alltså Dynamitharry) är en riktigt bra skådespelare.


3 mars Avkoppling efter möte med BUN

Idag har frågan om Trolle Ljungby skola behandlats. Vi i S- gruppen avstod från att delta i beslutet. Vi har varit mycket tydliga med att vi kan vara med i breda politiska lösningar över blockgränserna om tuffa beslut, det här kan vara ett sådant. Samtidigt vill ha en helhetssyn på vilka åtgärder som behövs för att komma tillrätta med den synnerligen svåra ekonomiska situationen. Vi saknar båda dessa delar idag, det vill säga både den breda politiska enigheten och helhetssynen på ekonomin. Beslutet idag blev ändå att Trolle Ljungby skola stängs. Väl medvetna om den tuffa period som väntar är det nog så att vi kommer att behövas i samband med kommande besparingar. Som socialdemokrater är vi vana att ta ansvar och ska inte backa för det om så behövs.

Det är ett dilemma med de allra minsta skolorna. Det är ganska så begripligt att de som bor nära en sådan vill ha den kvar. Men de kostar mer än andra skolor och resurser tas i praktiken från andra elever som går på andra skolor. Samtidigt har vi ett ansvar för en kommun som ser ut som den gör. Många bor på mindre orter och på landsbygden. Det gäller att hitta en vettig balans så att vi ändå behåller en bra kommunal service i hela kommunen.

Ikväll blir det teater med skådespelet "Änkeman Jarl". En Vilhelm Moberg- komedi som handlar om vem som ska ärva änkemannen. Det blir en bra avkoppling efter en rätt tung dag.

2 mars "En isgata ned mot ett stup"

Nu börjar det bli riktigt obehagligt. Metall har gått med på ett tillfälligt avtal där lönen kan sänkas med 20 %. Detta är unikt för svenska fackföreningar. Facket har som princip aldrig accepterat sänkta löner för att rädda jobb. Hållningen är att det inte är det på det sättet vi utvecklar svenskt näringsliv och modermna arbetsplatser. Finns det ett sådant tryck handlar det om strukturfrågor där branscher kanske är på väg ut och andra på väg in. Sättet att hantera det på är att se till så att människor har trygghet i förändringar med goda utbildnings- och omskolningsmöjligheter till det nya som kommer och ett bra offentligt försäkringsskydd.

Med orden en "isgata ned mot ett stup", citeras Stefan Löfvén i dagens Aftonbladet och förklarar därmed det unika avtalet. Om inte Borg  och Reinfeldt inser allvaret nu och att det starka samhället behövs tror jag inte något kan övertyga dem.

Från EU- toppmötet igår rapporeterades inte mycket. Artiga fraser om att EU- länderna ska hjälpas åt och inte ägna sig åt protektionism hörs från ledarna. Det de också måste förstå nu, och det gör de nog säkert, är att massarbetslöshet skapar social oro, otrygghet och att det finns stora risker att extremism och nationalism tilltar. Nu måste EU visa sin styrka som det fredsprojekt det en gång skapades som. Nationalism och extremism är riktigt stora hot mot sammanhållning, förståelse och öppenhet. Främlingsfinetligheten riskerar att tillta som ett utslag av att syndabockar ska utses.

Europaparlamentsvalet blir ännu viktigare på grund av den här krisen. Det handlar om politik. Det handlar om vänster eller höger. Det handlar om solidaritet eller egoism. Att visa det är uppdraget för oss socialdemokrater.

1 mars Motion på flera sätt

Dagen idag började naturligtvis med Vasaloppet. En klassiker att följa på förmiddagen den första söndagen i mars. Daniel Tynell gjorde en fantastisk slutmil där han flera gånger gick upp och successivt körde slut på allt motstånd. Hur orkar man sån´t efter åtta mils skidåkning? Femmilen i VM, som sändes därefter, brydde jag mig inte om att titta på. Att det är masstart i Vasaloppet, som är ett långlopp är självklart, men på de klassiska VM- sträckorna är det inte kul med masstarter. Det blir inte spännande. Individuell start där mellantider följs ger en helt annan spänning. Nu läste jag att Northug vann, och det var väl inte direkt oväntat. Bäste svensk, Marcus Hellner, kom på 28:e plats. Det känns inte roligt när man minns 70- 80- talens stora svenska skidframgångar, med Gunde Svan, Thomas Wassberg, Torgny Mogren och flera andra.

Jag har idag skrivit färdig och skickat in en motion till partikongressen, till partiet här i Kristianstad. Den ska först behandlas på arbetarekommunens årsmöte den 23 mars. Motionen handlar om skolan och försöker beskriva ett alternativ till den Björklundska krav- och förbudsskolan. Krav ska naturligtvis ställas även om jag hellre talar om ansvar, att elever har ett ansvar för sin skolgång, naturligtvis anpassat efter ålder. Att tala om ansvar tycker jag är ett mer positivt sätt att tala om vad för sorts krav skolan och livet ställer för att man ska klara sig bra.

Utgångspunkterna för skolans uppgift att förmedla kunskap och bildning tycker jag kan beskrivas i följande tre punkter:

1. Det ger unga människor goda förutsättningar att själva äga makten över sina liv och sina livsval.

2. Med en hög kunskaps- och bildningsnivå stärks demokratiska synsätt och därmed samhällets demokratiska utveckling.

3. Med välutbildade unga förbättras förutsättningarna för framsteg och utveckling inom forskning och näringsliv.

I morse låg fel tidning i tidningsfacket utanför dörre. Det var DN och inte Sydsvenskan som vi annars har på söndagar. Förr var det Arbetet. Vanemänniska som jag är, är det svårt att vara utan tidning på söndagar. Nu gjorde förväxlingen idag ingenting, tvärtom. DN visade sig vara mer läsvärd än vad Sydsvenskan i allmänhet är. Den innehöll bland annat ett mycket intressant reportage om integrationsverksamheten, om bland annat SFI, och hämtade ett exempel från Kristianstad. Exemplet handlade om en tandläkare från Irak som ville börja arbeta så fort som möjligt, men det visade sig vara ganska svårt. Enligt reportaget görs ingen kartläggning av invandrares yrken, som kan matcha mot de behov som finns i detta land. Tandläkarbrist råder till exempel i delar av landet.

Reportaget finns på följande adress:

http://www.dn.se/kultur-noje/svensk-var-god-droj-1.810524

Jag hörde idag talas om att Regionstyrelsens ordförande, Jerker Swanstein, setts dricka vin till en vanlig arbetsdag. Det kan väl betraktas som dåligt omdöme. Hade en undersköterska gjort hade hon/han förmodligen fått sparken.

Motion nummer två för dagen var den vanliga innebandyn som jag alltid, när jag springer som en skållad råtta över plan och är fullständigt utpumpad, får andnöd av, får smärtor av stenhårda bollar på ömma punkter och längtar hem till vår synerliga bekväma soffa där man kan inta ryggläge och fördjupa sig i något vettigt, som till  exempel någon bra bok eller senaste numret av VI- tidningen. Som sagt mycket mer behaglig sysselsättning.


RSS 2.0